Kardinál George Pell (1941-2023)

Kardinál George Pell (1941-2023): niekoľko dní po úmrtí Benedikta XVI. zomrel svedok viery a trpiteľ za vieru austrálsky kardinál George Pell, ktorý bol krivo obvinený zo sexuálneho zneužívania, odsúdený, ale následne 7. apríla 2020 jednomyseľným rozsudkom (sedem sudcov) Najvyššieho súdu Austrálie oslobodnený.

Súd vo svojom rozsudku konštatoval, že „je veľká pravdepodobnosť, že nevinná osoba bola odsúdená“, čím zvrátil justičný omyl a kardinála prepustil na slobodu po 404 dňoch strávených vo väzení na samotke.

Všimám si, že justícia niektorých západných krajín začína v niektorých aspektoch pripomínať justíciu komunistického štátu, ktorý sme tu mali pred 17. novembrom.

Odsúdenie nevinnej osoby je už tažko reparovateľné, ani finančné odškodnenie nedokáže napraviť utrpenú stratu. Verím však, že za svedectvo ktoré kardinál vydal, ho Boh náležite odmení.

Augusto