Mons. Jozef Haľko sa stal bratislavským pomocným biskupom

Mons. doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD., ktorého sme mali tú česť pred časom privítať aj na spolku Istropolitan, sa stal po vymenovaní pápežom Benediktom XVI. prvým pomocným biskupom bratislavskej arcidiecézy. Mons. Haľko, ktorý je v súčasnosti hovorcom arcidiecézy, je širšiemu okruhu milovníkov histórie známy ako cirkevný historik. Predovšetkým jeho posledná kniha DÓM Katedrála sv. Martina v Bratislave (textová časť) je dielo vysoko prekračujúce slovenské štandardy. Novému otcovi biskupovi k vymenovaniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia, síl a Božieho požehnania. Tlačovú správu KBS aj so stručným životopisom nového biskupa prinášame nižšie.

SKAS Istropolitan

Benedikt XVI. vymenoval prvého bratislavského pomocného biskupa.
Bratislava, 31. januára (TK KBS) 

Svätý Otec Benedikt XVI. vymenoval nového bratislavského pomocného biskupa. Stal sa ním 48-ročný Mons. Jozef Haľko, aktuálny hovorca arcidiecézy, ktorý zároveň zodpovedal za pastoráciu veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu. Podľa apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordana je biskupské menovanie dôležitý cirkevný akt, ktorý je vyjadrením starostlivosti Svätého Otca o to, aby v Cirkvi, v tomto prípade v Cirkvi na Slovensku, nechýbali dobrí Pastieri Božieho ľudu smerujúceho k večnej spáse. „Vďačíme Bohu za toto menovanie a pozývame k modlitbe za novovymenovaného biskupa,“ uviedol nuncius, ktorý správu o menovaní nového biskupa Svätým Otcom sprostredkoval.

Znamená to výzvu ešte hlbšie zapustiť duchovné korene do osoby Ježiša Krista. V tejto situácii aj pre mňa platí, čo povedal on, nemôžete bezo mňa nič urobiť,“ povedal Mons. Jozef Haľko po menovaní za nového bratislavského pomocného biskupa. „Sú to pocity, ktoré je veľmi ťažké vyjadriť slovami. Je to pocit veľkej zodpovednosti a otázka nakoľko človek dokáže v budúcnosti túto zodpovednosť zvládnuť so súčasnou prosbou k Bohu,
aby v tom pomohol,
“ dodal Mons. Jozef Haľko.

Je to pre mňa veľkou radosťou. Táto radosť je vlastne radosť z daru Svätého Otca Benedikta XVI., že ustanovil pomocného biskupa pre našu arcidiecézu,“ poznamenal k menovaniu bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Bratislavská arcidiecéza je podľa jeho slov spoločenstvom veriacich, pre ktorých bude veľmi užitočné, aby tu pôsobil aj pomocný biskup. „Ale v tejto chvíli sa veľmi teším z menovania prvého pomocného biskupa pre Bratislavskú arcidiecézu, lebo služba Božiemu ľudu je v tejto arcidiecéze je taká náročná, taká široká, čo je vlastne aj radosťou, že pre diecézneho biskupa je veľmi vhodné, aby mal popri sebe okrem ostatných dobrých spolupracovníkov aj pomocného biskupa,“ povedal bezprostredne po oznámení menovania arcibiskup Zvolenský.

TK KBS prináša životopis nového bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka:

Mons. Jozef Haľko sa narodil 10. mája 1964 v Bratislave. Po skončení základnej školy študoval na gymnáziu v Bratislave, kde v roku 1982 zmaturoval. Následne študoval na Fakulte riadenia a Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej. Potom pracoval od roku 1986 do roku 1990 ako inštruktor pracovnej výchovy v Ústave sociálnej starostlivosti v Bratislave, ako robotník v Bratislavských  vodárňach a kanalizáciách, absolvoval tiež dvojročnú základnú vojenskú prezenčnú službu.

Od roku 1990 do roku 1994 študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte  Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr pokračoval na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme. Dňa 6. januára 1994 bol vysvätený za diakona v Trnave, kde bol 4. júla 1994  vysvätený za kňaza. Po kňazskej vysviacke pokračoval v štúdiu na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme, kde dosiahol doktorát v roku 2000. Je autorom viacerých štúdií a vedeckých monografií.

Úrady a služby:

1997: poverený pastoráciou veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu.
1997 – 2011: pedagóg cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 2006 docent Katedry cirkevných dejín tej istej fakulty.
2008 – 2011: člen kolégia konzultorov Bratislavskej arcidiecézy, člen kňazskej rady, riaditeľ mediálneho centra a hovorca arcibiskupa metropolitu.
2009: menovaný Svätým Otcom Benediktom XVI. za kaplána jeho Svätosti.
31. januára 2012 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za
bratislavského pomocného biskupa

Fotografie nového bratislavského biskupa je možné nájsť na tomto mieste.

Rozhovor s novovymenovaným biskupom Haľkom je tu.

TK KBS
Tlacová kancelária Konferencie biskupov Slovenska
http://www.tkkbs.sk/

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Deprecated: Non-static method zrx_captcha::draw_form() should not be called statically in /data/d/4/d464d0a1-3cb5-4834-ac03-58b91f809dc7/stradiware.sk/sub/istropolitan/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Security Code: