Novelizované znenie Vnútorného poriadku spolku

Konvent spolku na svojom pravidelnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 05.04.2018 v Bratislave, prijal nové znenie Vnútorného poriadku spolku: S.k.a.s. ISTROPOLITAN o.z. – vnútorný poriadok – platný od 06.04.2018

Novelizované znenie Vnútorného poriadku spolku Read More »