4. pôstna nedeľa s generálom tajnej Cirkvi Silvestrom Krčmérym

V nedeľu 18. 3. 2012 som mal tú česť byť spoluúčastný na sv. omši v byte generála tajnej Cirkvi Silvestra Krčméryho. V úzkom kruhu spolu so Silvestrom, jeho opatrovateľkou, pátrom Gábrišom, SJ, a štyrmi mladými „hanusovcami“. Keď sme sa pri „dajte si znak pokoja“ všetci spolu chytili za ruky, nedalo sa nemyslieť na ohromné hrdinstvo tohoto starca, ktorého obdivuhodná viera je a bude vzorom. Výnimočný duchovný zážitok! 

MUDr. Silvester Krčméry (*1924) je už odkázaný na pomoc iných. Hoci sme od neho veľa slov nepočuli, zreteľne sa s nami modlil otčenáš a zaspieval Ježišu kráľu neba i zeme. Cítil som, že liturgiu tíško citlivo vníma. No fyzický či duševný stav „Generála“ pre mňa nebol natoľko dôležitý, ako jeho príbeh, ktorý som v jeho prítomnosti intenzívne cítil. A je to príbeh, ktorý ostane pre Slovensko, ale aj pre Cirkev príbehom hodným obdivu. 

Krčméry pomáhal chrániť dobré meno Cirkvi aj vtedy, keď to hrozilo stratou života. Za Slovenského štátu, ktorému prezidentoval RKC kňaz, sympatizoval s Kolakovičom, ktorý rozhodne nebol „protisovský“. Za komunistov sa nezľakol ani smrti a jeho výpoveď pred súdom v r. 1954 je tou najúžasnejšou ukážkou sily osobnej slobody človeka a jej nadradenosti nad štátnou mašinériou. Po prepustení po 13 rokoch ťažkej basy spolu s Vladimírom Juklom a ďalšími začali organizovať „tajnú“ Cirkev ako istú opozíciu voči štátom dirigovanej „pácemáckej“ hierarchii. Z nej vyšla najhviezdnejšia slovenská katolícka akcia v 20. storočí – sviečková manifestácia 25.3.1988. 

Po páde režimu v 1989 Krčméry nepodľahol módnemu nacionalizmu, ktorý opantal mnohých, aj kňazov. Ostal v úzadí, no jeho postoje, pevné a jasne ukotvené, sú majákmi aj v dnešných časoch. Je dôležité, že Krčméry svoje spomienky spísal. Obe diela, ..to nás zachránilo. Brainwashing – vymývanie mozgu a V šľapajach Kolakoviča (spolu s Juklom) by si zaslúžili reedíciu, pretože sú už beznádejne nezohnateľné. 

Pri rozlúčke, držiac Krčméryho vekom zošúverenú ruku a pozerajúc sa mu do očí, som sa zmohol iba na krátke: „Ďakujem Vám za Vašu statočnosť a  Vaše svedectvo“. 

Plepo 

PS. Chcel by som poďakovať Ferovi Neupauerovi z FKI, ktorý sa o Silvestra Krčméryho pomáha starať, za možnosť byť účastný na tejto sv. omši. Je to pre mňa obrovská česť. 

PS.II. Viac o Silvestrovi Krčmérym sa dá nájsť napr. na stránke ÚPN (aj záznam rozhovoru), v starších a v novom Impulze, v starom inzine alebo v KN.

(Visited 184 times, 1 visits today)

Stalo sa...

15. 5. 1921

Členovia ľavého krídla Židovskej sociálnodemokratickej strany 'Poale Zion' založili 'Židovskú komunistickú stranu v Československej republike'. Bola to prvá komunistická strana v novom československom štáte.

15. 5. 1945

SNR na svojom prvom zasadaní v Bratislave (v tej istej sieni, kde 14. marca 1939 Slovenský snem odhlasoval samostatnosť Slovenského štátu) vydala 'Ohlas Slovenskej národnej rady českému národu', v ktorom slávnostne vyhlásila, že 'túžba po zachovaní spoločnej domoviny národa českého a slovenského Československej republiky žila u oboch našich národov neprestajne' a že v ČSR, ktorá 'sa bude bezvýhradne opierať politicky, hospodársky, vojensky i kultúrne o víťaznú baštu Slovanstva Sovietsky zväz' (...) 'chcú Slováci v budúcnosti a natrvalo upravovať svoje osudy'.

15. 5. 1948

Štátny súd v Bratislave vyniesol rozsudok nad druhou skupinou obžalovaných z 'protištátneho sprisahania' na Slovensku. J. Kempný bol odsúdený na 6 rokov, M. Bugár na 1 rok, P. Čarnogurský na 18 mesiacov, F. Jurčovič na 7 rokov, L. Obtulovič na 8 rokov, J. Staško na 6 rokov a P. Maxoň na 7 rokov väzenia.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo