Skvelý František Mikloško po roku opäť na Istropolitane

Po roku prijal naše pozvanie na dokončenie diskusie František Mikloško. Príjemné stretnutie začal myšlienkou o mučeníkoch, ktorí sú podľa neho kľúčovou témou pre budúcnosť. Ide o stovky miliónov ľudí, ktorí zomreli v čase fašizmu i komunizmu. Pri týchto číslach si nevieme predstaviť jednotlivé životné osudy, preto je nutné ich personifikovať skrz ich mená. Počas komunizmu prišli mnohí aj o najlepšie roky života, čo žiadne peniaze neodškodnia. Nositeľkou pamäti „až do konca sveta“ je Cirkev. Preto je nutné snažiť sa o blahorečenie mučeníkov. V ostatnom čase sa pohli 2 prípady – Munkovci a Ján Havlík. Mikloško tiež spomína snahu o začatie procesu s gazdinou z Borského Mikuláša, aby sa ukázalo, že svätosť môžu dosiahnuť aj jednoduchí ľudia. Neskôr nám tiež priblížil aj technickú stránku procesu blahorečenia.

Dostali sme sa samozrejme aj k politike. V diskusii zaznela i otázka, či ako národ máme zmysel pre štát. Súčasný postup lekárov naznačuje, že sa zameriavame egoisticky skôr na to „svoje“. „Slovensko si nevie vládnuť“. SDKÚ podľa Mikloška morálne zlyhalo a kradne, KDH sa zas k ničomu nevyjadruje. Momentálne nastupuje éra súčasných technokratických 40-tnikov (neosobné SaS), voči ktorej je treba postaviť kresťanskú alternatívu.

Spolu s Palkom a spol. sa rozhodli prijať ponuku od Matoviča a idú do predčasných volieb. Ak sa im nepodarí dostať sa do parlamentu, tak KDS skončí svoju činnosť.

Ambro

(Visited 210 times, 1 visits today)

Stalo sa...

4. 3. 1528

V Ingolstadte bola vytlačená najstaršia zachovaná mapa Uhorska pod názvom 'Tabula Hungariae' alebo 'Lazarova mapa Uhorska'. Lazarus bol od roku 1510 tajomníkom ostrihomského arcibiskupa Tomáša Bakóca. Pochádzal z Trenčianskej stolice. Mapu vypracoval z poverenia prímasa v roku 1513. Nemá jednotnú mierku, približná mierka je 1:1 093 000. Za kvalitný sa pokladá zákres vodných tokov a dobrú úroveň má aj situovanie sídel, ktorých mapa zachytila 289, čo bolo asi 8% všetkých sídel na konci stredoveku. Z toho je 16 kráľovských miest, 95 miest a mestečiek, 92 dedín s kostolom, 58 dedín bez kostola a 1 kláštor - Červený Kláštor

Prihlásenie


Zabudnuté heslo