Slovenský katolícky akademický spolok

ISTROPOLITAN

Čo robíme

Naše princípy napĺňame kultúrno – spoločenskou činnosťou ako napríklad diskusie a semináre na rozličné témy, spoločenské, športové či zábavné akcie pre členov i sympatizantov, ale aj spoločné duchovné či náboženské podujatia.

RELIGIO

princíp „RELIGIO“ znamená žiť v spoločnosti v súlade s učením Katolíckej cirkvi

PATRIA

pod princípom „PATRIA“ rozumieme úprimné vlastenectvo a aj službu Slovensku v spojenej Európe

SCIENTIA

„SCIENTIA“ je princíp, ktorým vyjadrujeme túžbu po osobnom vzdelávaní a to nielen v úzkej špecializácii vlastného štúdia

AMICITIA

pod pojmom „AMICITIA“ rozumieme bezvýhradné a nesebecké priateľstvo medzi nami na kresťanskom základe

Naše čísla

Členmi spolku ISTROPOLITAN sú študenti rôznych odborov bratislavských univerzít a vysokých škôl a akademici s ukončeným štúdiom, ktorí pracujú v mnohých zaujímavých sférach našej spoločnosti. Riadnym členom sa môže stať muž, ktorý je katolík, študent vysokej školy a absolvoval ročné „lišiacke“ skúšobné obdobie.

50+

členov a priateľov spolku

20+

buršov

20+

filistrov

5+

líšok

ai generated, woman, castle-8734917.jpg
city, hamburg, dusk-8576765.jpg
reifferscheid, church, germany-8647750.jpg
Naši partneri
Pomôž nám

Podpor nás finančne, modlitbou alebo iným spôsobom!