Martin Gira: Posvätný ruženec

Drahí priatelia!

Začína sa mesiac október, ktorý nazývame aj „Mesiac posvätného ruženca“. Je to čas, kedy sa v Cirkvi dôraznejšie upriamujeme na túto pre každého veľmi známu modlitbu. Pre niekoho táto modlitba predstavuje neoddeliteľnú súčasť duchovného života, iným sa zdá táto modlitba príliš dlhá a nudná.

Isteže pomodliť sa toľko Zdravasov si vyžaduje určitý čas. Navyše sústrediť sa pri tak dlhej modlitbe sa nezriedka javí ako príliš veľká výzva. Avšak treba si priznať, že tých približne 20 minút, ktoré ušetríme nepomodlením sa ruženca, ľahko stratíme počas dňa niekoľkokrát (neustále sledovanie noviniek na sociálnych sieťach, nekonečné surfovanie po internete, zúfalé
prepínanie kanálov v TV). Modlitba ruženca je však plnohodnotným využitím času a to bez ohľadu na to ako veľmi sme zaneprázdnení. Ako je to možné? Zamyslime sa spoločne nad niektorými výhodami, ktoré vyplývajú z pravidelnej modlitby posvätného ruženca.

V dnešnej dobe, v ktorej spoločnosť je veľmi materiálne a konzumne založená, stále mnoho ľudí vyhľadáva najrôznejšie duchovné spirituality a meditácie, zväčša orientálneho typu. Vôbec by ma neprekvapilo, keby nejaká štatistika preukázala rýchly rast počtu týchto ľudí. Veď často stretávame reklamu na nejakú jogu alebo aj na mobilné aplikácie, ktoré
ponúkajú rôzne meditácie s upokojujúcou hudobnou vložkou. Trochu sa týmto ľuďom čudujem, pretože žijeme v krajine, kde katolícka spiritualita je veľmi jednoducho dostupná. A práve katolícka spiritualita obsahuje naozaj veľké duchovné bohatstvo – rôznych mystikov a svätcov, ktorých diela sú nadčasové a dovolím si povedať, že stále neprekonané. Problémom
môže byť snáď len dopracovanie sa na takú úroveň, aby sme boli schopní čítať a hlavne rozumieť dielam týchto priekopníkov duchovného života. Ide totiž o postupnú cestu. A práve ruženec považujem za skvelý začiatok. Posvätný ruženec je meditatívna modlitba. Práve preto sa jednotlivé Zdravasy a k nim pripojené tajomstvá opakujú tak často, aby sme nad nimi mohli v pokoji rozjímať. Obsahom tohto rozjímania sú biblické udalosti spojené so životom Ježiša a Panny Márie. Vďaka neustálemu opakovaniu môžeme mať neustále v mysli tieto udalosti, snažiť sa nad nimi meditovať, prehlbovať ich a v konečnom dôsledku lepšie si uvedomiť ich
význam pre nás. Ruženec je teda skutočne biblickou modlitbou.

Modliť sa túto modlitbu aj s ružencom v ruke zlepšuje aj našu schopnosť sústrediť sa a priaznivo pôsobí aj na náš pokoj. Možno táto konkrétna výhoda znie až príliš psychologicky, ale naučiť sa pracovať s našimi ľudskými schopnosťami a zručnosťami a správne ich nasmerovať, je užitočné aj pre náš duchovný rast. Teda ruženec je aj upokojujúcou modlitbou.

Ak sa naučíme modliť ruženec nábožne a v dôvere Bohu, tak nám táto modlitba umožní zlepšiť schopnosť ponoriť sa do prítomnosti Ježiša a Panny Márie, čo nám vždy samo o sebe prináša pozitívnu skúsenosť. Platí jednoduché pravidlo, že čím viac času trávime v spoločenstve s Ježišom a s Pannou Máriou, tým viac z ich lásky sme schopní reflektovať v každodennom živote. To znamená, že modlitba posvätného ruženca má schopnosť nás premieňať alebo ak chcete – Pán Boh nás prostredníctvom tejto modlitby premieňa, aby sme boli jeho vernejším odrazom vo svete, ktorý Boha možno neraz odmieta, ale práve o to viac Ho potrebuje. Ruženec je teda modlitbou povznášajúcou k Bohu.

Existuje množstvo svedectiev zázrakov uskutočnených vďaka tejto modlitbe. Nakoľko sa blíži liturgická spomienka Ružencovej Panny Márie (7.10.), tak spomeniem zázračné víťazstvo kresťanských vojsk v námornej bitke pri Lepante proti výraznej tureckej presile z roku 1571. Západná Európa bola vinou protestantskej reformácie a ďalších politických
konfliktov úplne roztrieštená. Z východnej časti ju začali ohrozovať Turci, ktorí mávali oproti kresťanským vojskám vo vojnách nielen početnú ale aj technologickú prevahu. Ich flotila sa postupne dostávala čoraz bližšie k Apeninskému polostrovu. Svätý pápež Pius V. jedného dňa zorganizoval vojenskú výpravu, ktorá sa však silou nemohla rovnať dovtedy neporazenej
tureckej flotile. Preto pápež vyzval celú západnú Európu na modlitbu posvätného ruženca. Ružence podľa niektorých zdrojov rozdal aj bojujúcim vojakom. Hoci nič nenasvedčovalo, že by kresťanská armáda mohla uspieť, tak napokon proti obrovskej presile zázračne zvíťazila. Práve na počesť tohto víťazstva pápež stanovil spomenutú liturgickú spomienku Ružencovej
Panny Márie. Jednak preto, aby sme vyjadrili vďačnosť Panne Márii za jej orodovanie a pomoc vo víťaznej bitke ale aj preto, aby sme si stále uvedomovali aká mocná je táto modlitba.

Počul som niekoľko svedectiev o rodinách, v ktorých ovocím spoločnej modlitby posvätného ruženca bolo zlepšenie vzájomných vzťahov. Každá jedna modlitba posvätného ruženca je dobrou investíciou, ktorá sa niekoľkonásobne vráti. Určite práve tento mesiac október je vhodná príležitosť na to, aby sme nechali Pána Boha pracovať v nás prostredníctvom tejto starobylej modlitby. Je však potrebné modliť sa ju vo viere a dôvere v Boha. Len rutinné odriekanie Zdravasov znižuje účinok modlitby. Ale toho sa netreba báť, pretože začať nejako vždy treba a účinok sa určite dostaví. Prajem každému z nás, aby nám Pán Boh na príhovor
Panny Márie práve skrze túto modlitbu sprostredkoval čo najviac milostí, aby sme mu mohli s vďačnosťou ďakovať za Jeho nekonečnú lásku k nám.

Martin Gira