Dišputa o Gréckokatolíckej cirkvi

18. januára 2007 – Svoradov

Vo štvrtok 18. januára 2007 zavítal na Svoradov gréckokatolícky kňaz d. p. Peter Iľko (aj jeho dvaja bratia sú kňazi), ktorý je farárom v dedinke Torysky v okrese Levoča. Spolu s ním a za výdatnej podpory historika seniora Medveďa sme strávili niekoľko príjemných hodín dišputou o histórii Cirkvi, Cyrilovi a Metodovi, rozdelení na Západ a Východ a o samotnej Gréckokatolíckej cirkvi.

Naši vierozvestcovia a spolupatróni Európy svätí Cyril a Metod, ktorí pochádzali z vplyvného a vzdelaného gréckeho prostredia (predstavme si to asi tak, ako keby to boli dnes synovia Ivana Mikloša, pozn. Medveď) si pravdepodobne pri kontakte so služobníctvom osvojili jazyk Slovanov. K nemu pridali mierne modifikované grécke písmená a svojou misiou na územie strednej Európy spôsobili veľký zázrak, z ktorého čerpáme dodnes. Ako rímo a grékokatolíci, tak aj pravoslávni. Vo veľkej miere práve Gréckokatolíci, ktorí (aj keď po rozpade Veľkej Moravy sa cirkevná organizácia hlavne na východe dnešného Slovenska na niekoľko storočí rozpadla) zachovali pre dnešok cirkevný jazyk, blízky Metodovmu. To je úžasné. Schizma z roku 1054, ktorá obom častiam vtedajšieho sveta, ale aj dnešku priniesla smutný rozkol, sa pre gréckych katolíkov skončila v roku 1646 uzavretím Užhorodskej únie. Keď komunisti v roku 1950 oficiálne Gr.kat. cirkev zlikvidovali a chceli z nej spraviť pravoslávnu, nepodarilo sa im to. Ale škôd napáchali veľa a dodnes sú citeľné. Aj o týchto veciach sme počas zaujímavého spolkového večera prehodili pár slov.

Plepo

(Visited 40 times, 1 visits today)

Stalo sa...

15. 5. 1921

Členovia ľavého krídla Židovskej sociálnodemokratickej strany 'Poale Zion' založili 'Židovskú komunistickú stranu v Československej republike'. Bola to prvá komunistická strana v novom československom štáte.

15. 5. 1945

SNR na svojom prvom zasadaní v Bratislave (v tej istej sieni, kde 14. marca 1939 Slovenský snem odhlasoval samostatnosť Slovenského štátu) vydala 'Ohlas Slovenskej národnej rady českému národu', v ktorom slávnostne vyhlásila, že 'túžba po zachovaní spoločnej domoviny národa českého a slovenského Československej republiky žila u oboch našich národov neprestajne' a že v ČSR, ktorá 'sa bude bezvýhradne opierať politicky, hospodársky, vojensky i kultúrne o víťaznú baštu Slovanstva Sovietsky zväz' (...) 'chcú Slováci v budúcnosti a natrvalo upravovať svoje osudy'.

15. 5. 1948

Štátny súd v Bratislave vyniesol rozsudok nad druhou skupinou obžalovaných z 'protištátneho sprisahania' na Slovensku. J. Kempný bol odsúdený na 6 rokov, M. Bugár na 1 rok, P. Čarnogurský na 18 mesiacov, F. Jurčovič na 7 rokov, L. Obtulovič na 8 rokov, J. Staško na 6 rokov a P. Maxoň na 7 rokov väzenia.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo