Dišputa o Gréckokatolíckej cirkvi

18. januára 2007 – Svoradov

Vo štvrtok 18. januára 2007 zavítal na Svoradov gréckokatolícky kňaz d. p. Peter Iľko (aj jeho dvaja bratia sú kňazi), ktorý je farárom v dedinke Torysky v okrese Levoča. Spolu s ním a za výdatnej podpory historika seniora Medveďa sme strávili niekoľko príjemných hodín dišputou o histórii Cirkvi, Cyrilovi a Metodovi, rozdelení na Západ a Východ a o samotnej Gréckokatolíckej cirkvi.

Naši vierozvestcovia a spolupatróni Európy svätí Cyril a Metod, ktorí pochádzali z vplyvného a vzdelaného gréckeho prostredia (predstavme si to asi tak, ako keby to boli dnes synovia Ivana Mikloša, pozn. Medveď) si pravdepodobne pri kontakte so služobníctvom osvojili jazyk Slovanov. K nemu pridali mierne modifikované grécke písmená a svojou misiou na územie strednej Európy spôsobili veľký zázrak, z ktorého čerpáme dodnes. Ako rímo a grékokatolíci, tak aj pravoslávni. Vo veľkej miere práve Gréckokatolíci, ktorí (aj keď po rozpade Veľkej Moravy sa cirkevná organizácia hlavne na východe dnešného Slovenska na niekoľko storočí rozpadla) zachovali pre dnešok cirkevný jazyk, blízky Metodovmu. To je úžasné. Schizma z roku 1054, ktorá obom častiam vtedajšieho sveta, ale aj dnešku priniesla smutný rozkol, sa pre gréckych katolíkov skončila v roku 1646 uzavretím Užhorodskej únie. Keď komunisti v roku 1950 oficiálne Gr.kat. cirkev zlikvidovali a chceli z nej spraviť pravoslávnu, nepodarilo sa im to. Ale škôd napáchali veľa a dodnes sú citeľné. Aj o týchto veciach sme počas zaujímavého spolkového večera prehodili pár slov.

Plepo

(Visited 40 times, 1 visits today)

Stalo sa...

27. 11. 1902

V Stankovanoch (okr. Ružomberok) sa narodil politik, exilový pracovník, redaktor, spisovateľ, prekladateľ Peter Prídavok, majiteľ a zodpovedný redaktor časopisu Rodobrana. Člen Školskej Matice, Slovenskej ligy, Matice Slovenskej. Vedúci Slovenskej tlačovej kancelárie. V marci 1939 emigroval. V Paríži založil s Milanom Hodžom Česko-Slovenskú národnú radu, usilujúcu sa o federalizáciu budúcej Č-SR. Roku 1943 založil v Londýne Slovenskú národnú radu, ktorej programom bola obhajoba štátnej nezávislosti SR. Roku 1948 sa SNR premenovala na SNR v zahraničí, ktorej predsedom bol Karol Sidor a generálnym tajomníkom Peter Prídavok. Od roku 1952 vedúci slovenského vysielania BBC. Túto funkciu vykonával až do svojej smrti. Rozsiahla je jeho prekladateľská činnosť. Ovládal 6 cudzích jazykov, preložil okolo 25 rôznych titulov. Zomrel v roku 1966.

27. 11. 1953

Vo väznici v Leopoldove vláda nariadila zrušiť starobylý kostol. Vedenie väznice rozkaz vykonalo tak, že kostol dalo zbúrať aj materiálne. Museli to urobiť uväznení kňazi. Zriadili sa aj trestné prápory pre vojakov a to v povestnom židovskom tábore v Novákoch. V roku 1953 v ňom bolo 460 trestancov.

27. 11. 1989

Generálnym štrajkom v celej ČSSR občania žiadali zrušenie monopolu moci totalitnej KSČ a slobodné demokratické voľby. Na štrajku sa zúčastnila drvivá väčšina obyvateľstva.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo