Súčasné Chorvátsko

Vo štvrtok 10. 11. 2005 zavítal na Svoradov náš spolkový brat Ján Petrík v/o Pltník. Od roku 1999 pôsobil ako veľvyslanec Slovenska v Chorvátsku a Bosne a Hercegovine. Práve o Balkáne a záležitostiach s ním súvisiacich sa rozhovoril počas zaujímavej prednášky. 

Pred pár dňami premiér SR povedal odstupujúcemu premiérovi Nemecka, že s rozširovaním EÚ o Chorvátsko sa hádam ani netreba tak veľmi ponáhľať. Prezident SR si zas poplietol Chorvátsko so Srbskom. Exveľvyslanec Pltník to diplomaticky nedramatizoval. Keďže jeho misia sa skončila len pred pár dňami, bol plný dojmov a svoje rozprávanie niekoľkokrát obohatil krásnou chorvátčinou. Napríklad keď citoval odpoveď manželky generála Gotovinu, keď jej prišli policajti zatknúť muža: „nema, nema…!“ Dostal echo. O tejto rozporuplnej postave sme sa dozvedeli viacero zaujímavostí. Keďže slúžil vo francúzskej cudzineckej Légii, má dvojité občianstvo. No žiadny svätec to veru nieje. Ako o ňom povedal Pltník, „kade chodil, deti robil.“ S Chorvátmi máme veľa spoločných čŕt. Okrem katolicizmu či mariánskej úcty aj kus spoločnej histórie v Uhorsku. Aj keď maďarizácia tu nebola ani zďaleka taká dramatická. No a možno že aj zásluhou diplomatov ako Ján Petrík budeme čochvíľa spoločne členmi spojenej Európy. Do Záhrebu po ňom odišiel veľvyslancovať šachista Báňas z Trnavy.

Plepo

(Visited 49 times, 1 visits today)

Stalo sa...

6. 3. 1735

S podporou cisára Karola VI vyšiel vo Viedni 1. zväzok monumentálneho diela Mateja Bela z Očovej - 'Notitia Hungariae novae historico - geographica'. Notície boli kocipované podľa jednotlivých stolíc a členili sa na všeobecnú a špeciálnu časť. Vo všeobecnej boli prírodovedné, zemepisné, politické a administratívne údaje, v špeciálnej bola mapa každej stolice, ktorú vypracoval výnimočný slovenský kartograf Samuel Mikovíni. V rokoch 1735 - 1742 vyšli štyri zväzky, predovšetkým z územia Slovenska. Ostatné ostali v rukopise a neskôr (1770) sa pri plavbe po Dunaji pri prevrátení člna takmer utopili a ostali vážne poškodené.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo