Súčasný Cyprus

 

Jednou z krajín, kde môžeme po prvom máji 2004 cestovať na občiansky preukaz, sa stal aj ostrov Cyprus, presnejšie jeho grécka časť. Pre mnohých z nás je to stále „terra incognita“. Na Svoradov nám ju prišiel priblížiť mladý diplomat Rudo Michalka.

 

Cyprus bol oddávna strategickým územím. Ako svoju základňu ho využívali Feničania, Gréci, Rimania, neskôr križiaci a v nedávnej minulosti Angličania, ktorí tu majú stále svoje základne. Svoje meno získal zo slova cuprum – meď, ktorej zásoby boli v minulosti jedným zo zdrojov bohatstva tohto ostrova. Po invázii Turkov v sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa Cyprus, ktorého veľkosť sa rovná veľkosti Banskobystrického kraja, rozdelil na grécku a tureckú časť. Tú tureckú uznáva iba Turecko, grécka sa spolu so Slovenskom stala členom EÚ. Hlavné mesto Nikózia je jedným z posledných rozdelených miest na svete. Cez hranicu, ktorá je na viacerých miestach zabezpečená mínovými poliami však nik neprechádza. Etnické rozdelenie je takmer stopercentné. Pri zbližovaní znepriatelených území už dlhodobejšie výrazne pomáha naša diplomacia a poriadok na hranici úspešne zabezpečuje 250 slovenských vojakov. Podľa slov Ruda Michalku je Cyprus turistickým rajom. More je krásne a teplé, banány a pomaranče rastú ako vody, v zime sa dá dokonca lyžovať a malé pivo vyjde na tri stovky.

Plepo

(Visited 18 times, 1 visits today)

Stalo sa...

6. 3. 1735

S podporou cisára Karola VI vyšiel vo Viedni 1. zväzok monumentálneho diela Mateja Bela z Očovej - 'Notitia Hungariae novae historico - geographica'. Notície boli kocipované podľa jednotlivých stolíc a členili sa na všeobecnú a špeciálnu časť. Vo všeobecnej boli prírodovedné, zemepisné, politické a administratívne údaje, v špeciálnej bola mapa každej stolice, ktorú vypracoval výnimočný slovenský kartograf Samuel Mikovíni. V rokoch 1735 - 1742 vyšli štyri zväzky, predovšetkým z územia Slovenska. Ostatné ostali v rukopise a neskôr (1770) sa pri plavbe po Dunaji pri prevrátení člna takmer utopili a ostali vážne poškodené.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo