Súčasný Cyprus

 

Jednou z krajín, kde môžeme po prvom máji 2004 cestovať na občiansky preukaz, sa stal aj ostrov Cyprus, presnejšie jeho grécka časť. Pre mnohých z nás je to stále „terra incognita“. Na Svoradov nám ju prišiel priblížiť mladý diplomat Rudo Michalka.

 

Cyprus bol oddávna strategickým územím. Ako svoju základňu ho využívali Feničania, Gréci, Rimania, neskôr križiaci a v nedávnej minulosti Angličania, ktorí tu majú stále svoje základne. Svoje meno získal zo slova cuprum – meď, ktorej zásoby boli v minulosti jedným zo zdrojov bohatstva tohto ostrova. Po invázii Turkov v sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa Cyprus, ktorého veľkosť sa rovná veľkosti Banskobystrického kraja, rozdelil na grécku a tureckú časť. Tú tureckú uznáva iba Turecko, grécka sa spolu so Slovenskom stala členom EÚ. Hlavné mesto Nikózia je jedným z posledných rozdelených miest na svete. Cez hranicu, ktorá je na viacerých miestach zabezpečená mínovými poliami však nik neprechádza. Etnické rozdelenie je takmer stopercentné. Pri zbližovaní znepriatelených území už dlhodobejšie výrazne pomáha naša diplomacia a poriadok na hranici úspešne zabezpečuje 250 slovenských vojakov. Podľa slov Ruda Michalku je Cyprus turistickým rajom. More je krásne a teplé, banány a pomaranče rastú ako vody, v zime sa dá dokonca lyžovať a malé pivo vyjde na tri stovky.

Plepo

(Visited 18 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 1. 1928

Vláda Československej republiky schválila 'Modus vivendi', dohodu medzi ČSR a Svätou stolicou, ktorou sa zakončilo trojročné obdobie napätia medzi Cirkvou a štátom.

20. 1. 1939

Prezident republiky Dr. Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom bol opäť Dr. Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími členmi tretej slovenskej autonómnej vlády boli: minister školstva Jozef Sivák, minister hospodárstva Dr. Mikuláš Pružinský, minister financií Pavol Teplanský, minister dopravy Dr. Ferdinand Durčanský a minister spravodlivosti Dr. Miloš Vančo. V tejto vláde zo šiestich ministrov dvaja (30 %) neboli členmi HSĽS.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo