Novelizované znenie Vnútorného poriadku spolku

Konvent spolku na svojom pravidelnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 05.04.2018 v Bratislave, prijal nové znenie Vnútorného poriadku spolku:

S.k.a.s. ISTROPOLITAN o.z. – vnútorný poriadok – platný od 06.04.2018

(Visited 1 times, 1 visits today)

Stalo sa...

22. 10. 1922

V Liptovskom Sv. Mikuláši sa konala vysviacka prvých dvoch slovenských biskupov evanjelickej a.v. cirkvi (J. Janoška a S. Zoch).

22. 10. 1944

Anglický ministerský predseda Winston Churchill po svojom stretnutí s J. Stalinom telegrafoval americkému prezidentovi F. D. Rooseveltovi: 'Strýko Jozef (Stalin) chce, aby Poľsko, Česko - Slovensko a Maďarsko tvorili blok nezávislých protinacistických a proruských štátov, z ktorých prvé dva sa možno spoja.' Osud týchto štátov bol teda jasne spečatený.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo