O ekonómii s Martinom Bartom

Martin Barto (1958) sa ako viceguvernér NBS (dnes táto ani guvernérska stolička obsadené roky nie sú) mohol z najvyššej budovy Slovenska kukať na svoju alma mater ChTF STU z výšky cez ulicu. Ostal so školou v kontakte. Pomedzi to prešiel SIS, bankami, zdravotnou poisťovňou, NBS a NOVA. Jeho rozprávanie o ekonomike, zvlášť slovenskej zasadenej do rámca eurozóny, je podnetné. Na to, aby sme boli ako krajina AAA, nám pri všetkom úsilí bude treba 8. r. Čiže zabudnime pri zlej Fici.

To však vieme.

Je zaujímavé, že Ing. chemik je top SK ekonomický expert. Jeho prehľad je povšimnutiahodný. Ako mohol v rámci KDH v „súboji“ o ekonomického šéfa prehrať s Marcinčinom, sme sa nebavili.

A zazneli aj tieto okruhy problémov, o.i.:

Jána Čarnogurského za prezidenta Lipšicova (nie Mojsejovej) partaj asi nepodporí (trápne, pozn. P).

Veľkú vinu za „neprogres“ krajiny dáva Barto na plecia mäkkej Moravčíkovej vláde, ktorá mala veľkú historickú šancu pohnať krajinu vpred a nevyužila ju.

NBS je dnes aj so svojimi 900 ľuďmi vraj v smutnom stave bez vedenia.

Podarilo sa mu odvrátiť katastrofu vo VZP. Teraz pracuje pre TB a tak trochu Rusko.

Predpovedá 10 zlých rokov. Viac ako 7 Jozefových. Optimista?

Ing. Martin Barto CSc. je slobodný, bezdetný.

Plepo

BTW, prišiel aj skvelý Zsolty Gál a priniesol svoju konečne vydanú knihuThe 2007-2009 Financial Crisis – What Went Wrong and What Went Different?” Stojí za prečítanie!

(Visited 193 times, 1 visits today)

Stalo sa...

19. 1. 1948

V Martine zomrel prozaik, literárny historik a kritik, jazykovedec, publicista, redaktor, doživotný správca Matice slovenskej, univerzitný profesor Jozef Škultéty. Narodil sa 25. novembra 1853 v Potoku. Za národnú a politickú činnosť, v ktorej obhajoval svojbytnosť slovenského národa, bol perzekvovaný. Národné noviny redigoval 38 rokov, Slovenské pohľady 26 rokov. Stručný výber z jeho veľkého diela obsahuje sedem obsiahlych zväzkov. Bol členom viacerých zahraničných vedeckých spoločností.

19. 1. 1949

Prezident Gottwald prijal delegáciu katolíckych biskupov (Matocha, Trochta, Nécsey), ktorí mu predložili desaťbodové memorandum o krivdách voči katolíckej Cirkvi.

19. 1. 1993

Slovenská republika, ktorú hneď po vyhlásení samostatnosti uznalo 91 štátov, bola na odporúčanie Bezpečnostnej rady OSN prijatá do Organizácie spojených národov ako jej 180. členský štát.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo