Z rokovania Valného zhromaždenia FKI

V piatok 16.marca 2012 sa v priestoroch refektára Milosrdných bratov v Bratislave uskutočnilo jarné rokovanie Valného zhromaždenia Fóra kresťanských inštitúcií. Rokovanie svojou účasťou poctil aj vladyka Peter Rusnák, bratislavský gréckokatolícky eparcha, ktorý je predsedom Rady KBS pre laické a apoštolské hnutia. Valné  zhromaždenie FKI zhodnotilo činnosť predsedníctva, hospodárenie a verejné podujatia, ktoré sa uskutočnili od novembrového rokovania. Zaoberalo sa aj plánovanými akciami. Jednou z nosných akcií je iniciatíva „Nedeľa nedeľou“. V najbližšej dobe pripravuje FKI spomienku na Bratislavský veľký piatok. Po nej bude nasledovať svätá omša v Katedrále sv. Martina, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita. Po sv. omši sa uskutoční  Pochod za život k Pamätníku nenarodených pri Modrom kostolíku.

Veľmi milou akciou bude aj Deň rodiny v máji, ktorým chce FKI zviditeľniť dôležitosť hodnôt rodiny a pripraviť pre rodiny a ich členov zaujímavú verejnú oslavu Medzinárodného dňa rodiny.  Začiatkom februára sa uskutočnil 3. ročník púte predstaviteľov laických hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila v Ríme. Pútnici sa mali možnosť stretnúť sa s viacerými osobnosťami pôsobiacimi vo „Večnom meste“, Vatikáne a v štruktúrach Rímskej kúrie. Navštívili viaceré baziliky a kostoly, hroby svätých, slovenské veľvyslanectvo v Taliansku a pri Svätej stolici, Vatikánsky rozhlas, uctili si pamiatku vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, zúčastnili sa na generálnej audiencii i tradičnom nedeľnom príhovore Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. O rok FKI pripravuje 4. ročník tejto bohumilej akcie. Rokovanie Valného zhromaždenia FKI, na ktorom SKAS Istropolitan reprezentoval senior Nikefor, bolo zakončené sv. omšou, ktorú koncelebroval vladyka Peter Rusnák.

Nikefor X

(Visited 53 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 6. 1949

Pápež Pius XII. osobitným dekrétom vyhlásil tzv. 'Katolícku akciu' v Československu za schizmatické hnutie, ktoré si bezprávne prisvojilo názov 'katolícka'. Jej iniciátorov a všetkých kňazov i laikov, ktorí do nej vedome a dobrovoľne vstúpili, vyhlásil za odpadlíkov, postihnutých najťažším cirkevným trestom exkomunikácie (vyobcovaním z Cirkvi), od ktorej ich môže oslobodiť iba Apoštolská stolica. Komunistická vláda nasadila do všetkých biskupských úradov tzv. 'štátnych zmocnencov', ktorí kontrolovali deň i noc všetky pohyby, kontakty a činy biskupov a ich najbližších spolupracovníkov.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo