Z rokovania Valného zhromaždenia FKI

V piatok 16.marca 2012 sa v priestoroch refektára Milosrdných bratov v Bratislave uskutočnilo jarné rokovanie Valného zhromaždenia Fóra kresťanských inštitúcií. Rokovanie svojou účasťou poctil aj vladyka Peter Rusnák, bratislavský gréckokatolícky eparcha, ktorý je predsedom Rady KBS pre laické a apoštolské hnutia. Valné  zhromaždenie FKI zhodnotilo činnosť predsedníctva, hospodárenie a verejné podujatia, ktoré sa uskutočnili od novembrového rokovania. Zaoberalo sa aj plánovanými akciami. Jednou z nosných akcií je iniciatíva „Nedeľa nedeľou“. V najbližšej dobe pripravuje FKI spomienku na Bratislavský veľký piatok. Po nej bude nasledovať svätá omša v Katedrále sv. Martina, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita. Po sv. omši sa uskutoční  Pochod za život k Pamätníku nenarodených pri Modrom kostolíku.

Veľmi milou akciou bude aj Deň rodiny v máji, ktorým chce FKI zviditeľniť dôležitosť hodnôt rodiny a pripraviť pre rodiny a ich členov zaujímavú verejnú oslavu Medzinárodného dňa rodiny.  Začiatkom februára sa uskutočnil 3. ročník púte predstaviteľov laických hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila v Ríme. Pútnici sa mali možnosť stretnúť sa s viacerými osobnosťami pôsobiacimi vo „Večnom meste“, Vatikáne a v štruktúrach Rímskej kúrie. Navštívili viaceré baziliky a kostoly, hroby svätých, slovenské veľvyslanectvo v Taliansku a pri Svätej stolici, Vatikánsky rozhlas, uctili si pamiatku vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, zúčastnili sa na generálnej audiencii i tradičnom nedeľnom príhovore Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. O rok FKI pripravuje 4. ročník tejto bohumilej akcie. Rokovanie Valného zhromaždenia FKI, na ktorom SKAS Istropolitan reprezentoval senior Nikefor, bolo zakončené sv. omšou, ktorú koncelebroval vladyka Peter Rusnák.

Nikefor X

(Visited 53 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 1. 1928

Vláda Československej republiky schválila 'Modus vivendi', dohodu medzi ČSR a Svätou stolicou, ktorou sa zakončilo trojročné obdobie napätia medzi Cirkvou a štátom.

20. 1. 1939

Prezident republiky Dr. Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom bol opäť Dr. Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími členmi tretej slovenskej autonómnej vlády boli: minister školstva Jozef Sivák, minister hospodárstva Dr. Mikuláš Pružinský, minister financií Pavol Teplanský, minister dopravy Dr. Ferdinand Durčanský a minister spravodlivosti Dr. Miloš Vančo. V tejto vláde zo šiestich ministrov dvaja (30 %) neboli členmi HSĽS.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo