Literárny večierok

 

Do spolkovej knižnice pomaly pribúdajú knihy. Výrazne jej pomohol starý svoradovčan, pán doktor Sýkora. Zaujímavá je predovšetkým Slovenská vlastiveda, dielo z prvej polovice 40 – tych rokov 20. storočia v troch zväzkoch. Vo štvrtok 3.2.2005 sme však debatovali o knihe, do ktorej prispel brat Edmund. Má názov Politické strany ako organizácie. Príklady zo Slovenska.

 

Jano rozdelil politické strany v Európe na elitné, masové, catch all (50 roky) a kartelové (od 70 tych rokov). Kniha skúma organizačný charakter slovenských strán od roku 1990, ich programové dokumenty a jednotlivé dôležité udalosti. Sleduje, ako sa správajú vo verejnej funkcii, svojich centrálach a ako sa do ich práce zapája členstvo, aj to, v akom vzťahu je k sebe vedenie, stredné kádre a radový člen. Keďže Jano písal v knihe o KDH, venovali sme mu najväčšiu pozornosť. Po stredne úspešných voľbách v roku 1990 (cca 18%) vedenie nezvládlo národný emancipačný proces a po neúspešnej zmluve z Mílov v roku 1992 sa KDH rozdelilo. Neprijatie tejto dohody sa ukázalo ako šťastný krok, čo potvrdzuje relatívne úspešné fungovanie dvoch samostatných štátov. Od roku 1990 sa KDH nepodarilo prekročiť 10%, výnimkou boli voľby 1998 a značka SDK. V roku 2000 prišlo k ďalšiemu oslabeniu strany odchodom M. Dzurindu. Edmund ocenil postoj KDH voči euroústave, ktorú charakterizoval ako ľavičiarsku a priblížil jej možné riziká. V príjemnej atmosfére, v ktorej ešte stále rezonoval príhovor Georgea W. Busha na Hviezdoslavovom, to bol vydarený literárny večierok.

Plepo

(Visited 19 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 6. 1949

Pápež Pius XII. osobitným dekrétom vyhlásil tzv. 'Katolícku akciu' v Československu za schizmatické hnutie, ktoré si bezprávne prisvojilo názov 'katolícka'. Jej iniciátorov a všetkých kňazov i laikov, ktorí do nej vedome a dobrovoľne vstúpili, vyhlásil za odpadlíkov, postihnutých najťažším cirkevným trestom exkomunikácie (vyobcovaním z Cirkvi), od ktorej ich môže oslobodiť iba Apoštolská stolica. Komunistická vláda nasadila do všetkých biskupských úradov tzv. 'štátnych zmocnencov', ktorí kontrolovali deň i noc všetky pohyby, kontakty a činy biskupov a ich najbližších spolupracovníkov.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo