Mladí slovenskí katolícki akademici oslavujú 10. výročie založenia

 

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN dnes oslavuje slávnostným kommersom desiate výročie svojho založenia. Slávnosť sa začne svätou omšou o 17:30 v kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci za účasti významných predstaviteľov slovenského a rakúskeho politického a spoločenského života. Zhromaždenie podporil i Ján Sokol, arcibiskup a metropolita Slovenska.

 

Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN, ktorý združuje študentov a akademikov katolíckej viery a je jediným svojho druhu na Slovensku, bol oficiálne založený 15. októbra 1993 v Bratislave. Na slávnostnom akte sa zúčastnil predseda kuratória Európskeho kartelového zväzu a vtedajší minister zahraničných vecí Rakúskej republiky Dr. Alois Mock. 

Základnými princípmi, ktorými sa členovia spolku riadia, sú RELIGIO, PATRIA, SCIENTIA a AMICITIA. Princíp RELIGIO znamená žiť podľa katolíckej viery v spoločnosti. Obsahom princípu PATRIA je služba nášmu Slovensku v jednotnej Európe. SCIENTIA je princíp, ktorý vyjadruje vzdelávanie členov spolku. A napokon AMICITIA znamená priateľstvo na kresťanskom základe. Členmi spolku ISTROPOLITAN sú študenti rôznych odborov bratislavských univerzít, alebo akademici pracujúci v rôznych významných sférach našej spoločnosti. 

Názov spolku znamená v preklade z gréčtiny „Mesto na Dunaji“ a toto meno niesla v názve aj prvá univerzita na území Slovenska – slávna ACADEMIA ISTROPOLITANA. Svojou podstatou spolok nadväzuje na odkaz tejto stredovekej univerzity a vychádza z tradícií slovenského študentstva druhej polovice 19. storočia. Svojou činnosťou nadväzuje i na činnosť spolkov Ústredia slovenského katolíckeho študentstva prvej polovice 20. storočia. Zakladajúci členovia S.k.a.s. ISTROPOLITAN postavili základnú orientáciu na princípoch katolíckych študentských kartelových zväzov v západnej Európe. 

Goméz
Senior S.k.a.s ISTROPOLITAN

(Visited 15 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 1. 1928

Vláda Československej republiky schválila 'Modus vivendi', dohodu medzi ČSR a Svätou stolicou, ktorou sa zakončilo trojročné obdobie napätia medzi Cirkvou a štátom.

20. 1. 1939

Prezident republiky Dr. Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom bol opäť Dr. Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími členmi tretej slovenskej autonómnej vlády boli: minister školstva Jozef Sivák, minister hospodárstva Dr. Mikuláš Pružinský, minister financií Pavol Teplanský, minister dopravy Dr. Ferdinand Durčanský a minister spravodlivosti Dr. Miloš Vančo. V tejto vláde zo šiestich ministrov dvaja (30 %) neboli členmi HSĽS.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo