Mladí slovenskí katolícki akademici oslavujú 10. výročie založenia

 

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN dnes oslavuje slávnostným kommersom desiate výročie svojho založenia. Slávnosť sa začne svätou omšou o 17:30 v kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci za účasti významných predstaviteľov slovenského a rakúskeho politického a spoločenského života. Zhromaždenie podporil i Ján Sokol, arcibiskup a metropolita Slovenska.

 

Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN, ktorý združuje študentov a akademikov katolíckej viery a je jediným svojho druhu na Slovensku, bol oficiálne založený 15. októbra 1993 v Bratislave. Na slávnostnom akte sa zúčastnil predseda kuratória Európskeho kartelového zväzu a vtedajší minister zahraničných vecí Rakúskej republiky Dr. Alois Mock. 

Základnými princípmi, ktorými sa členovia spolku riadia, sú RELIGIO, PATRIA, SCIENTIA a AMICITIA. Princíp RELIGIO znamená žiť podľa katolíckej viery v spoločnosti. Obsahom princípu PATRIA je služba nášmu Slovensku v jednotnej Európe. SCIENTIA je princíp, ktorý vyjadruje vzdelávanie členov spolku. A napokon AMICITIA znamená priateľstvo na kresťanskom základe. Členmi spolku ISTROPOLITAN sú študenti rôznych odborov bratislavských univerzít, alebo akademici pracujúci v rôznych významných sférach našej spoločnosti. 

Názov spolku znamená v preklade z gréčtiny „Mesto na Dunaji“ a toto meno niesla v názve aj prvá univerzita na území Slovenska – slávna ACADEMIA ISTROPOLITANA. Svojou podstatou spolok nadväzuje na odkaz tejto stredovekej univerzity a vychádza z tradícií slovenského študentstva druhej polovice 19. storočia. Svojou činnosťou nadväzuje i na činnosť spolkov Ústredia slovenského katolíckeho študentstva prvej polovice 20. storočia. Zakladajúci členovia S.k.a.s. ISTROPOLITAN postavili základnú orientáciu na princípoch katolíckych študentských kartelových zväzov v západnej Európe. 

Goméz
Senior S.k.a.s ISTROPOLITAN

(Visited 15 times, 1 visits today)

Stalo sa...

10. 4. 1913

V polovici apríla 1913 obhájila na parížskej Sorbonne dizertačnú prácu 'Ľudovít Štúr a myšlienka slovenskej nezávislosti' Helena Turcerová (27) a ako prvá Slovenka na tejto škole bola promovaná za doktorku. Jej práca vyšla v roku 1913 aj tlačou. Neskôr pôsobila na Slovensku v Dolnom Kubine, Kežmarku a Bratislave. Venovala sa prekladateľskej činnosti, preložila 26 väčších prác. Zomrela v roku 1964 v Bratislave.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo