Diskusia s geofyzikom doc. Romanom Paštékom

Docent Roman Paštéka pôsobí ako vedúci Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky na Prírodovedeckej fakulte UK. Túto katedru zakladal jeho otec, takže syn prokračuje v jeho šľapajách, čo nie je v našich končinách celkom bežné. Avšak nájdu sa príklady, kde takáto vedecká kontinuita v rodine funguje, o čom svedč�� viacero nobelistov otec – syn v prírodných vedách. „V remesle je bežn��, ak syn pokračuje v otcovej práci, ba dokonca sa to považuje za potrebné„, vraví sympatický docent. Počas zaujímavého večera nám predstavil oblasti záujmu, ktorým sa vo svojej vedeckej práci venuje.

Roman Paštéka a jeho kolegovia sa prioritne venujú meraniu fyzikálkych polí. Z defektov či nerovnomernosti polí, ktoré vedia merať, sa dajú odvodiť veľmi zaujímavé výsledky. Napríklad pre archeológiu, čo by čakal asi málokto. Krásnym príkladom je Paštékov objav základov veľkej kresťanskej baziliky v Nicei v Turecku. Jej základy boli stáročia stratené hlboko pod zemou. A práve meranie Paštékovho tímu dáva predpoklady pre začiatok budúcich vykopávok. „Je fascinujúce si predstaviť, že v „našej“ bazilike sa v r. 325 stretávali cirkevní otcovia pri definovaní nicejsko – carihradského vyznania viery„, vraví docent. No vedci nehľadajú len stratené stavby, ktorých štruktúry nejako narúšajú fyzikálne polia. „Hľadali sme už kadečo, aj stratený zakopaný sud slivovice. Ten sme bohužiaľ nenašli„, smeje sa.

Od archeológie sme sa v diskusii presunuli aj k ďalším témam. Napríklad k pohybom tektonických platní, ktoré „plávajú“ na povrchu Zeme. Ich zrážky a podsúvanie sa pod seba spôsobujú zemetrasenia a sopečnú činnos����. Platne sa hýbu rádovo v centimetroch za rok,

takže zemský povrch sa neustále mení. Slovensko leží v priestore, ktorý sa, ak nerátame nedávne zaľadnenia a s tým spojené zmeny reliéfu, vytvoril niekedy v treťohorách. Početné sopky, ktoré tu vtedy boli, dosahovaly výšku aj viac než 3 km. „Dnes však už neregistrujeme žiadny aktívny magmatický krb„, vraví Roman Paštéka. „Posledná akt��vna sopka u nás bol Putikov vŕšok pri Novej Bani, ktorý bol aktívny pred stotisíc rokmi, čo je z geologického pohľadu veľmi nedávno„. Dôsledkom geologického vývoja nášho územia je aj množstvo geotermálnych prameňov, na ktoré je Slovensko bohaté a ktoré sa zatiaľ využívajú iba v malej miere.

Veľmi vydarený, obohacujúci večer so sympatickým, rozhľadeným a veselým človekom, ktorý okrem iného tvrdí, že rodina nie je vo vedeckej práci hendikepom, ba pr��ve naopak. Dosvedčuje to napr. osud génia Leonharda Eulera, ktorého životný príbeh sme si tiež pripomenuli.

Plepo


(Visited 111 times, 1 visits today)

Stalo sa...

27. 11. 1902

V Stankovanoch (okr. Ružomberok) sa narodil politik, exilový pracovník, redaktor, spisovateľ, prekladateľ Peter Prídavok, majiteľ a zodpovedný redaktor časopisu Rodobrana. Člen Školskej Matice, Slovenskej ligy, Matice Slovenskej. Vedúci Slovenskej tlačovej kancelárie. V marci 1939 emigroval. V Paríži založil s Milanom Hodžom Česko-Slovenskú národnú radu, usilujúcu sa o federalizáciu budúcej Č-SR. Roku 1943 založil v Londýne Slovenskú národnú radu, ktorej programom bola obhajoba štátnej nezávislosti SR. Roku 1948 sa SNR premenovala na SNR v zahraničí, ktorej predsedom bol Karol Sidor a generálnym tajomníkom Peter Prídavok. Od roku 1952 vedúci slovenského vysielania BBC. Túto funkciu vykonával až do svojej smrti. Rozsiahla je jeho prekladateľská činnosť. Ovládal 6 cudzích jazykov, preložil okolo 25 rôznych titulov. Zomrel v roku 1966.

27. 11. 1953

Vo väznici v Leopoldove vláda nariadila zrušiť starobylý kostol. Vedenie väznice rozkaz vykonalo tak, že kostol dalo zbúrať aj materiálne. Museli to urobiť uväznení kňazi. Zriadili sa aj trestné prápory pre vojakov a to v povestnom židovskom tábore v Novákoch. V roku 1953 v ňom bolo 460 trestancov.

27. 11. 1989

Generálnym štrajkom v celej ČSSR občania žiadali zrušenie monopolu moci totalitnej KSČ a slobodné demokratické voľby. Na štrajku sa zúčastnila drvivá väčšina obyvateľstva.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo