Pokojný Karol Moravčík na debate

Pokojná. Toto slovo ma napadne ako prvé pri hodnotení zaujímavej diskusie vo štvrtok 14. 2. 2013 s kňazom a šéfom Teologického fóra d. p. Karolom Moravčíkom. Pokojná, argumentačne podložená a kultivovaná debata. Moravčík, pôvodom zo Žiliny, ako mladý kňaz pôsobil v Trnave, kde spolu so seminaristom Stanislavom Zvolenským koncom komunizmu pracovali s mládežou. Dnes sú obaja v Bratislave. Zvolenský je na vysokom novovzniknutom arcibiskupskom poste a Moravčík farárom v Devínskej N. Vsi, kde pre veľký záujem veriacich rozmýšľa o citlivom zväčšení kostolíka, aby sa ľudia netlačili. „Poznám aj rodinu Ruda Slobodu„, vraví. V Devínskej asi prirodzené.

D. p. Moravčík v skratke priblížil a objasnil „Výzvu Teologického fóra za obnovu cirkvi„, ktorá sa stretla ako so záujmom ako verejnosti tak aj cirkevnej hierarchie. Druhá spomenutá reagovala pomerne rázne a po nadškrtnutí možnosti exkomunikácie ju Moravčík prestal verejne propagovať, hoci si za v nej načrtnutými okruhmi problémov stojí. No nechce veci radikalizovať, preto trochu „krotí“ akčnejších kolegov, ktorí by mali chuť ísť do otvorenejšej konfrontácie. 

Moravčík je germanofil a cítiť to. Má prehľad o dianí v nemecky (nielen) hovoriacej teologickej vede a jej trendoch. S viacerými protagonistami je v kontakte a pozýva ich aj na Slovensko. Priblížil nám základné idei a hlavné osobnosti rakúskej Wir sind Kirche, hoci sám je k niektorým veciam kritický a tvrdí, že mediály obraz celej aktivity nezodpovedá skutočnosti. „Pápež Benedikt XVI. však bol voči iniciatíve tolerantný, jej protagonisti ďalej pôsobia„, nazdáva sa Moravčík a vzápätí sa prejaví ako znalec Ratzingerovho diela, keď začne citovať z jeho dávnejších a aj súčasných prác. Hovoriť o konzervativizme či liberalizme u Ratzingera je však asi komplikované, lebo on tieto škatuľky vo svojom živote dôsledne spojil. 

Nedalo sa vyhnúť odstúpeniu B 16 z Petrovho stolca a odvolaniu trnavského arcibiskupa. V načasovaní pápežovho odstúpenia a tým pádom novým konkláve vidí Moravčík paralelu so symbolom pôstu a následného zmŕtvychvstania. S Bezákom je to asi jednoduchšie, „98 % vecí pri odvolaní sa upieklo doma na Slovensku„, myslí si a ako znalcovi trnavského prostredia mu môžme veriť. Zo Slovákov dáva najviac šancí na získanie kardinálskeho purpuru arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi, SJ. Tento tip vyzerá logicky. Navyše sa zdá, že Moravčík má s jezuitmi dobrý kontakt. 

Istropolitan by mohol pomôcť Teofóru s prekladmi zaujímavých nových vecí z teológie a aj takto ich priblížiť verejnosti. 

V neoficiálnej debate Moravčík vyzdvihol osobnosť Igora Kapišinského. 

Príjemný pokojný večer uzavrel záverečný spoločný otčenáš a požehnanie. Postojačky, lebo „Kristus ľudí vzpriamuje a dvíha

Plepo

(Visited 1 126 times, 1 visits today)

Stalo sa...

27. 11. 1902

V Stankovanoch (okr. Ružomberok) sa narodil politik, exilový pracovník, redaktor, spisovateľ, prekladateľ Peter Prídavok, majiteľ a zodpovedný redaktor časopisu Rodobrana. Člen Školskej Matice, Slovenskej ligy, Matice Slovenskej. Vedúci Slovenskej tlačovej kancelárie. V marci 1939 emigroval. V Paríži založil s Milanom Hodžom Česko-Slovenskú národnú radu, usilujúcu sa o federalizáciu budúcej Č-SR. Roku 1943 založil v Londýne Slovenskú národnú radu, ktorej programom bola obhajoba štátnej nezávislosti SR. Roku 1948 sa SNR premenovala na SNR v zahraničí, ktorej predsedom bol Karol Sidor a generálnym tajomníkom Peter Prídavok. Od roku 1952 vedúci slovenského vysielania BBC. Túto funkciu vykonával až do svojej smrti. Rozsiahla je jeho prekladateľská činnosť. Ovládal 6 cudzích jazykov, preložil okolo 25 rôznych titulov. Zomrel v roku 1966.

27. 11. 1953

Vo väznici v Leopoldove vláda nariadila zrušiť starobylý kostol. Vedenie väznice rozkaz vykonalo tak, že kostol dalo zbúrať aj materiálne. Museli to urobiť uväznení kňazi. Zriadili sa aj trestné prápory pre vojakov a to v povestnom židovskom tábore v Novákoch. V roku 1953 v ňom bolo 460 trestancov.

27. 11. 1989

Generálnym štrajkom v celej ČSSR občania žiadali zrušenie monopolu moci totalitnej KSČ a slobodné demokratické voľby. Na štrajku sa zúčastnila drvivá väčšina obyvateľstva.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo