Stretnutie s našimi maďarskými priateľmi

Debata s eurospeakovým názvom „Maďarsko-slovenský a maďarsko-maďarský dialóg z perspektívy mimovládneho sektora a kultúrnej diplomacie“ sa na našom spolku uskutočnila 17. mája. Pozvanie prijali István Kollai a Csaba Zahorán, riaditeľ a pracovník Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave. V úvode Csaba predstavil Nadáciu Terra Recognita. Nadácia vznikla v roku 2005 ako spolok niekoľkých študentov a doktorandov  histórie, politológie a ekonómie, ktorí sa zaujímali o maďarsko-susedské a maďarsko-maďarské vzťahy. Založil ju István Kollai, ktorý dal dohromady základný team a vypracoval aj „ideologické základy” nadácie a potom jej prvý väčší projekt, nazvaný „Rozštiepená minulosť”. 

Cieľom Nadácie Terra Recognita je „prehlbovanie spolupráce medzi jednotlivými krajinami v stredoeurópskom regióne a propagovanie stredoeurópskeho povedomia v Maďarskej spoločnosti a zlepšovanie vzťahov medzi Maďarskom a susednými krajinami prostredníctvom dialógu s majoritnými societami v týchto krajinách a prostredníctvom šírenia informovanosti“. 

Mottom nadácie je koncept „mimovládnej zahraničnej politiky”. To znamená, že popri oficiálnej diplomacii má svoje miesto vo formovaní zahraničnej politiky, medzištátnych a medzinárodných vzťahov i mimovládny sektor, najmä. podporovaním dialógu, organizovaním spoločných projektov. Táto forma môže mať v danom prípade i väčší dosah a osloviť širšie spektrum ľudí, než aktivita tradičných, oficiálnych štátnych inštitúcií a diplomacie. 

Prvým väčším projektom nadácie bola Rozštiepená minulosť (Meghasadt múlt). Ide o zborník 16 esejí o spoločnej histórií Maďarov a Slovákov. Tieto eseje reflektujú slovenskú historiografiu a slovenské historické vedomie, týkajúce sa Maďarov. Ďalšou akciou bolo publikovanie takzvanej Stredoeurópskej revue na internete. Nadácia spolupracovala aj s maďarským internetovým časopisom zameraným na históriu, Múlt-kor (Časy minulé). V roku 2009 vydali dve ďalšie knihy – netradičných sprievodcov Bratislavou a Budapešťou. Knihy A Capital on the Borderland (Hlavné mesto na pohraničí) a The Hidden Faces of Budapest (Skryté tváre Budapešti). Publikácie neobsahujú klasické trasy a pozoruhodnosti, ktoré sa v sprievodcoch dajú normálne nájsť, ale tie, ktoré obyčajný turista väčšinou nepozná. Teraz pracujú na podobnej publikácii o Košiciach. Posledný dokončený projekt bol ďalší zborník štúdií a séria prednášok v slovenčine nazvanej Neznámy sused. Išlo viac-menej o pokračovanie Rozštiepenej minulosti, ale tentoraz o súčasnom Maďarsku, teda o posledných dvadsiatich rokoch Maďarska. 

István nám predstavil činnosť Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave. Inštitút organizuje koncerty, rôzne druhy kultúrnych podujatí, jazykové kurzy, prevádzkuje knižnicu a najnovšie aj kaviareň, ktorá je otvorená pre širokú verejnosť, aby sa mohla bližšie zoznámiť s činnosťou inštitútu. Zaujímavosťou je, že inštitút patrí organizačnej pod Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti Maďarskej republiky, lebo ministerstvo kultúry tam neexistuje. 

Bol to podnetný večer. 

Nikefor

(Visited 110 times, 1 visits today)

Stalo sa...

23. 7. 1944

Minister národnej obrany Slovenského štátu generál Ferdinand Čatloš skoncipoval v júli 1944 memorandum, v ktorom navrhoval protinemecký vojenský prevrat na Slovensku za predpokladu udržania slovenskej samostatnosti aj v povojnovom období. Slovenská armáda mala v príhodnej chvíli otvoriť sovietskym jednotkám cestu cez územie štátu. 10. augusta sa memorandum dostalo k Stalinovi. Beneš ho však ostro odsúdil a pohrozil diplomatickou roztržkou. Po predčasnom vypuknutí povstania koncom augusta 1944 prešiel Čatloš 2. septembra na povstalecké územie, kde bol zatknutý a internovaný do ZSSR. V roku 1947 bol odsúdený na 5 rokov väzenia, prepustený bol v roku 1948. Do smrti v roku 1972 pracoval ako úradník v Martine.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo