Z rokovania Valného zhromaždenia FKI

V piatok 16.marca 2012 sa v priestoroch refektára Milosrdných bratov v Bratislave uskutočnilo jarné rokovanie Valného zhromaždenia Fóra kresťanských inštitúcií. Rokovanie svojou účasťou poctil aj vladyka Peter Rusnák, bratislavský gréckokatolícky eparcha, ktorý je predsedom Rady KBS pre laické a apoštolské hnutia. Valné  zhromaždenie FKI zhodnotilo činnosť predsedníctva, hospodárenie a verejné podujatia, ktoré sa uskutočnili od novembrového rokovania. Zaoberalo sa aj plánovanými akciami. Jednou z nosných akcií je iniciatíva „Nedeľa nedeľou“. V najbližšej dobe pripravuje FKI spomienku na Bratislavský veľký piatok. Po nej bude nasledovať svätá omša v Katedrále sv. Martina, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita. Po sv. omši sa uskutoční  Pochod za život k Pamätníku nenarodených pri Modrom kostolíku.

Veľmi milou akciou bude aj Deň rodiny v máji, ktorým chce FKI zviditeľniť dôležitosť hodnôt rodiny a pripraviť pre rodiny a ich členov zaujímavú verejnú oslavu Medzinárodného dňa rodiny.  Začiatkom februára sa uskutočnil 3. ročník púte predstaviteľov laických hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila v Ríme. Pútnici sa mali možnosť stretnúť sa s viacerými osobnosťami pôsobiacimi vo „Večnom meste“, Vatikáne a v štruktúrach Rímskej kúrie. Navštívili viaceré baziliky a kostoly, hroby svätých, slovenské veľvyslanectvo v Taliansku a pri Svätej stolici, Vatikánsky rozhlas, uctili si pamiatku vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, zúčastnili sa na generálnej audiencii i tradičnom nedeľnom príhovore Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. O rok FKI pripravuje 4. ročník tejto bohumilej akcie. Rokovanie Valného zhromaždenia FKI, na ktorom SKAS Istropolitan reprezentoval senior Nikefor, bolo zakončené sv. omšou, ktorú koncelebroval vladyka Peter Rusnák.

Nikefor X

(Visited 53 times, 1 visits today)

Stalo sa...

27. 11. 1902

V Stankovanoch (okr. Ružomberok) sa narodil politik, exilový pracovník, redaktor, spisovateľ, prekladateľ Peter Prídavok, majiteľ a zodpovedný redaktor časopisu Rodobrana. Člen Školskej Matice, Slovenskej ligy, Matice Slovenskej. Vedúci Slovenskej tlačovej kancelárie. V marci 1939 emigroval. V Paríži založil s Milanom Hodžom Česko-Slovenskú národnú radu, usilujúcu sa o federalizáciu budúcej Č-SR. Roku 1943 založil v Londýne Slovenskú národnú radu, ktorej programom bola obhajoba štátnej nezávislosti SR. Roku 1948 sa SNR premenovala na SNR v zahraničí, ktorej predsedom bol Karol Sidor a generálnym tajomníkom Peter Prídavok. Od roku 1952 vedúci slovenského vysielania BBC. Túto funkciu vykonával až do svojej smrti. Rozsiahla je jeho prekladateľská činnosť. Ovládal 6 cudzích jazykov, preložil okolo 25 rôznych titulov. Zomrel v roku 1966.

27. 11. 1953

Vo väznici v Leopoldove vláda nariadila zrušiť starobylý kostol. Vedenie väznice rozkaz vykonalo tak, že kostol dalo zbúrať aj materiálne. Museli to urobiť uväznení kňazi. Zriadili sa aj trestné prápory pre vojakov a to v povestnom židovskom tábore v Novákoch. V roku 1953 v ňom bolo 460 trestancov.

27. 11. 1989

Generálnym štrajkom v celej ČSSR občania žiadali zrušenie monopolu moci totalitnej KSČ a slobodné demokratické voľby. Na štrajku sa zúčastnila drvivá väčšina obyvateľstva.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo