Z rokovania Valného zhromaždenia FKI

V piatok 16.marca 2012 sa v priestoroch refektára Milosrdných bratov v Bratislave uskutočnilo jarné rokovanie Valného zhromaždenia Fóra kresťanských inštitúcií. Rokovanie svojou účasťou poctil aj vladyka Peter Rusnák, bratislavský gréckokatolícky eparcha, ktorý je predsedom Rady KBS pre laické a apoštolské hnutia. Valné  zhromaždenie FKI zhodnotilo činnosť predsedníctva, hospodárenie a verejné podujatia, ktoré sa uskutočnili od novembrového rokovania. Zaoberalo sa aj plánovanými akciami. Jednou z nosných akcií je iniciatíva „Nedeľa nedeľou“. V najbližšej dobe pripravuje FKI spomienku na Bratislavský veľký piatok. Po nej bude nasledovať svätá omša v Katedrále sv. Martina, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita. Po sv. omši sa uskutoční  Pochod za život k Pamätníku nenarodených pri Modrom kostolíku.

Veľmi milou akciou bude aj Deň rodiny v máji, ktorým chce FKI zviditeľniť dôležitosť hodnôt rodiny a pripraviť pre rodiny a ich členov zaujímavú verejnú oslavu Medzinárodného dňa rodiny.  Začiatkom februára sa uskutočnil 3. ročník púte predstaviteľov laických hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila v Ríme. Pútnici sa mali možnosť stretnúť sa s viacerými osobnosťami pôsobiacimi vo „Večnom meste“, Vatikáne a v štruktúrach Rímskej kúrie. Navštívili viaceré baziliky a kostoly, hroby svätých, slovenské veľvyslanectvo v Taliansku a pri Svätej stolici, Vatikánsky rozhlas, uctili si pamiatku vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, zúčastnili sa na generálnej audiencii i tradičnom nedeľnom príhovore Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. O rok FKI pripravuje 4. ročník tejto bohumilej akcie. Rokovanie Valného zhromaždenia FKI, na ktorom SKAS Istropolitan reprezentoval senior Nikefor, bolo zakončené sv. omšou, ktorú koncelebroval vladyka Peter Rusnák.

Nikefor X

(Visited 53 times, 1 visits today)

Stalo sa...

15. 5. 1921

Členovia ľavého krídla Židovskej sociálnodemokratickej strany 'Poale Zion' založili 'Židovskú komunistickú stranu v Československej republike'. Bola to prvá komunistická strana v novom československom štáte.

15. 5. 1945

SNR na svojom prvom zasadaní v Bratislave (v tej istej sieni, kde 14. marca 1939 Slovenský snem odhlasoval samostatnosť Slovenského štátu) vydala 'Ohlas Slovenskej národnej rady českému národu', v ktorom slávnostne vyhlásila, že 'túžba po zachovaní spoločnej domoviny národa českého a slovenského Československej republiky žila u oboch našich národov neprestajne' a že v ČSR, ktorá 'sa bude bezvýhradne opierať politicky, hospodársky, vojensky i kultúrne o víťaznú baštu Slovanstva Sovietsky zväz' (...) 'chcú Slováci v budúcnosti a natrvalo upravovať svoje osudy'.

15. 5. 1948

Štátny súd v Bratislave vyniesol rozsudok nad druhou skupinou obžalovaných z 'protištátneho sprisahania' na Slovensku. J. Kempný bol odsúdený na 6 rokov, M. Bugár na 1 rok, P. Čarnogurský na 18 mesiacov, F. Jurčovič na 7 rokov, L. Obtulovič na 8 rokov, J. Staško na 6 rokov a P. Maxoň na 7 rokov väzenia.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo