Stretnutie s pátrom Karolom Gottschalkom Lovašom, O. Praem.

Marcová debata s  pátrom Gottschalkom Karolom Gottschalkom  Lovašom, O. Praem., bývalým známym reportérom a politickým komentátorom Rádia Twist, dnes mníchom – premonštrátom sa uskutočnila v uvoľnenej atmosfére Spirit of Wine. Najskôr účastníkom senior Nikefor predstavil SKAS Istropolitan (boli sme v menšine, medzi hosťami bola aj známa moderátorka TV debát Marta Jančkárová). Následne sa v civilnom trendy oblečení ujal slova páter Gottschalk (z nemčiny „Boží šašo“) na tému „Neslobodný človek, karikatúra Boha“. Pre úplnosť, Gottschalk bol zároveň aj prvý premonštrátsky mních, ktorý prišiel do  kláštora v Želive v 12.st. Páter naozaj najviac zdôrazňoval slovo sloboda vo vzťahu k Bohu, prežívaniu viery a vôbec podstate bytia. Z desiatok myšlienok vyberáme tie najzaujímavejšie, nabádajúce na reflexiu:

–         Boh miluje aj diabla …lebo je Jeho stvorením

–         Iba veriť nestačí—diabol tiež verí (a vie)

–         Modlitba má byť osobná, jej najvyššou formou je ticho.

Páter Karol následne hodnotil viaceré diela kinematografie a umenia, pričom osobitne vyzdvihol myšlienkový odkaz Formanových filmov, najmä Ľud vs. Larry Flint či Goyove prízraky, knihu Chatrč, ba dokonca i odkaz Schmidlinovej Kitty (karikatúru pápeža Benedikta XVI.) a niektorých Saudkových fotografií.

Po 2. Vatikánskom koncile je už jasné, že nebo nie je len katolícke. Páter Karol sa pozitívne vyjadril o ekumenizme či zavedení národných jazykov do bohoslužieb, „čoskoro“ (v intenciách dejín Cirkvi za pár desaťročí) predpovedá zdobrovoľnenie celibátu či umožnenie uzavretia druhého cirkvou uznaného vzťahu vzhľadom na alarmujúco vysoký počet rozvedených, ktorým treba dať šancu v Cirkvi.

Podstatou Boha ako Trojice je vzťahovosť a práve tá nám má brániť posielať do pekla moslimov, diktátorov a pod., teda ľahko súdiť. Odmena veriaceho je práve v tom, že je veriaci. Mať ďalšie očakávania voči Bohu je nenáležité. Aj Cirkev potrebuje odpustenie, keďže je dejinná bytosť (ako aj my). Porovnávali sme teologické myslenie v Čechách a na Slovensku, na Slovensku často odpíšeme/odvoláme/resp. pošleme do exilu (ideového ) oponenta v diskusii ešte predtým než sa stihne vyjadriť – teologická diskusia tu bohužiaľ nie je zabehnutou tradíciou. Náznaky proroka bolo napriek tomu vidieť u Rudolfa Dilonga už v roku 1936 v útlej knižočke Mladosť z očistca, ktorú páter venoval do spolkovej knižnice.

inofíciu si páter s pár „skalnými“ zaspomínal na svoje novinárske príhody ako rozhovor u Biľaka či sympatia od Mečiara. Bol to mimoriadne inšpiratívny večer, na ktorý dlho nezabudneme.

Martin T.

(Visited 266 times, 1 visits today)

Stalo sa...

27. 11. 1902

V Stankovanoch (okr. Ružomberok) sa narodil politik, exilový pracovník, redaktor, spisovateľ, prekladateľ Peter Prídavok, majiteľ a zodpovedný redaktor časopisu Rodobrana. Člen Školskej Matice, Slovenskej ligy, Matice Slovenskej. Vedúci Slovenskej tlačovej kancelárie. V marci 1939 emigroval. V Paríži založil s Milanom Hodžom Česko-Slovenskú národnú radu, usilujúcu sa o federalizáciu budúcej Č-SR. Roku 1943 založil v Londýne Slovenskú národnú radu, ktorej programom bola obhajoba štátnej nezávislosti SR. Roku 1948 sa SNR premenovala na SNR v zahraničí, ktorej predsedom bol Karol Sidor a generálnym tajomníkom Peter Prídavok. Od roku 1952 vedúci slovenského vysielania BBC. Túto funkciu vykonával až do svojej smrti. Rozsiahla je jeho prekladateľská činnosť. Ovládal 6 cudzích jazykov, preložil okolo 25 rôznych titulov. Zomrel v roku 1966.

27. 11. 1953

Vo väznici v Leopoldove vláda nariadila zrušiť starobylý kostol. Vedenie väznice rozkaz vykonalo tak, že kostol dalo zbúrať aj materiálne. Museli to urobiť uväznení kňazi. Zriadili sa aj trestné prápory pre vojakov a to v povestnom židovskom tábore v Novákoch. V roku 1953 v ňom bolo 460 trestancov.

27. 11. 1989

Generálnym štrajkom v celej ČSSR občania žiadali zrušenie monopolu moci totalitnej KSČ a slobodné demokratické voľby. Na štrajku sa zúčastnila drvivá väčšina obyvateľstva.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo