Slovensko potrebuje armádu. Debata s Róbertom Ondrejcsákom

Štátny tajomník Ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák predstavil štyri piliere, na ktorých by armáda SK mala stáť. Vraj sa aj podarilo zreálniť armádne dlhodobé plánovanie s ochotou štátu vojakov si platiť. Zaviazali sme sa NATO dávať z rozpočtu na obranu 2% HDP, dávame polovicu. Tanky síce nebudú, no ak budeme vedieť aspoň zabezpečovať rotáciu (3600 mužov), bude fajn, poznajúc bojaschopnosť našich susedov, spojencov z NATO. Róbert Ondrejcsák je nestraník, príjemný zjav, absolvent mimobratislavských škôl (NR, BB), kus líznutý technokratizmom, čo v jeho pozícii nemusí byť úplne na škodu. Minister Galko si ho vybral ako znalca problematiky a on ho politicky prežil, čo je však iná téma.

Ako človek, ktorý roky pôsobil na veľvyslanectve v Budapešti a dôverne pozná situáciu u južných susedov, debata s Róbertom Ondrejcsákom aj cez túto prizmu kadečo naznačila. Jeho exkurz o lietadlových lodiach armád sveta či o zbraňových systémoch (aj našich nevyužiteľných deblokovaných) môže byť návodom na zamyslenie, čo vlastne Slovensko má v oblasti obrany civilizácie, ku ktorej sme sa pádom komunizmu prihlásili, vlastne chcieť.

Zaujímavá debata s fundovaným človekom v deň spomienky na Hejce na nie často diskutované témy.

Plepo

(Visited 235 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 1. 1928

Vláda Československej republiky schválila 'Modus vivendi', dohodu medzi ČSR a Svätou stolicou, ktorou sa zakončilo trojročné obdobie napätia medzi Cirkvou a štátom.

20. 1. 1939

Prezident republiky Dr. Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom bol opäť Dr. Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími členmi tretej slovenskej autonómnej vlády boli: minister školstva Jozef Sivák, minister hospodárstva Dr. Mikuláš Pružinský, minister financií Pavol Teplanský, minister dopravy Dr. Ferdinand Durčanský a minister spravodlivosti Dr. Miloš Vančo. V tejto vláde zo šiestich ministrov dvaja (30 %) neboli členmi HSĽS.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo