Stopy Slovákov vo Vatikáne

Malá skupinka 13 Slovákov, zakladateľov slovenskej pobočky pápežskej nadácie Centesimus Annus Pro Pontifice (medzi nimi dvaja spolkoví bratia z Istropolitanu), navštívila v októbri (12. – 16. 10.2011) Vatikán.

O zážitky sa chcem podeliť týmto krátkym reportom.

Štvrtok 13.10.2011

Ranná sv. omša pre našu skupinku v kryptách pod Bazilikou sv. Petra, celebrovaná pátrom Benedikom.

Doobeda stretnutie s kardinálom Tomkom v jeho rezidencii Via di Conciliazione.

87-ročný kardinál sa narodil v Udavskom pri Humennom. V roku 1943 vstúpil do seminára a začal študovať na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Na jeseň roku 1945 odišiel študovať na Pápežskú lateránsku univerzitu do Ríma. Tu bol vysvätený za kňaza v roku 1949, ale na Slovensko sa už kvôli komunistom nemohol vrátiť. V roku 1979 sa stal členom Pápežskej komisie na interpretáciu dekrétov Druhého vatikánskeho koncilu,  bol vymenovaný za generálneho tajomníka celosvetovej Synody biskupov.  V roku 1985 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za kardinála, prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a kancelára Pápežskej Urbanovej univerzity. Okrem iného bol napríklad aj členom dozornej rady Vatikánskej banky. Napriek tomu, že už je na dôchodku, v posledných rokoch pápež stále využíva jeho charizmu a osobné kontakty a vysiela ho do rôznych častí sveta ako pápežského legáta. Rozhovor s ním je radosťou, je to múdry a dobrý človek.

Poobede konferencia Centesimus Annus Pro Pontifice na Gregoriánskej pápežskej univerzite, kde sme boli ako noví slovenskí členovia oficiálne predstavení.

Večera s profesorom Tedeschim, riaditeľom Vatikánskej banky v galérii kardinálov v Palazzo Colona. 

Piatok 14.10.2011

Obed so slovenským veľvyslancom pri Vatikáne Jozefom Draveckým.

Vyštudovaný matematik má päť detí, v minulosti už veľvyslancoval v Bulharsku a Litve. 

Návšteva Vatikánskeho rozhlasu, stretnutie s jezuitom Jozefom Šofrankom, novým riaditeľom (od začiatku októbra) slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu.  Vedenie Vatikánskeho rozhlasu zveril pápež Pius XI. jezuitom. Prvé vysielanie sa uskutočnilo 12. februára 1931. Pravidelné vysielanie vo viacerých rečiach sa začalo v rokoch 1937-1939. Pribúdali vysielania v ďalších rečiach, medzi ktoré sa od konca roku 1947 natrvalo zaradila aj slovenčina. Historicky prvé vysielanie Vatikánskeho rozhlasu v slovenskej reči sa uskutočnilo na Vianoce roku 1943. Vianočné posolstvo pápeža Pia XII. sa vysielalo už aj po slovensky. 

Odporúčaniahodné je aj stretnutie s jezuitom Petrom Dubovským, SJ, profesorom na Pápežskom biblickom inštitúte. Ženská časť našej skupiny tvrdila, že to bolo najduchovnejšie stretnutie, ktoré sme v Ríme absolvovali.  

Trojhodinové stretnutie s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, SJ – sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi v jeho úrade v Palazzo dei Convertendi na Via della Conciliazione.  Predtým bol rektorom Pápežského východného inštitútu. Je profesorom na renomovanej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Pochádza z rodiny gréckokatolíckeho kňaza a jeho starší brat Michal je tiež kňazom. Svoju mladosť prežíval v obci Nižný Čaj a neskôr Zdoba, kde bol jeho otec duchovným správcom farnosti. Človek v živote stretne málo ľudí tak kompetentných a kultivovaných. Rozhovor s nim je naozaj osviežujúcim  potešením. 

Sobota 15.10.2011

Doobeda audiencia u Sv. Otca v sále Clementina, spoločný prechod cez Vatikánske záhrady. 

Potom sme poobedovali v reštaurácii Cantina Tirolese, do ktorej chodil aj kardinál Ratzinger na Via Giovanni Vitelleschi 23. Jeho obľúbené miesto majú obtiahnuté purpurovým zamatom a nad ním jeho veľký portrét. 

Prehliadka Kaplnky Redemptoris Mater vo Vatikáne s augustiniánom pátrom Pavlom Benedikom, OSA, šéfom pápežskej sakristie. Začiatkom 14. storočia získala privilégium služby v sakristii Svätého Otca  Rehoľa svätého Augustína. Po prvý raz v dejinách je medzi nimi Slovák. Pavol Benedik bol v roku 2006 vymenovaný za správcu pápežskej sakristie a pápežskej pokladnice. V roku 1996, na konci osláv svojho 50 ročného kňazského jubilea Ján Pavol II., oznámil kolégiu kardinálov, že ich finančné dary použije na obrovskú mozaiku, ktorou vyzdobí kaplnku Redemptoris Mater  a chcel by ňou vybudovať významnú prítomnosť východnej tradície vo Vatikáne, spojiť slovanskú duchovnosť s kresťanským univerzom.  Na sedese pre pápeža pod pravou rukou je detail Veľkomoravského kríža. Realizátori myšlienky boli vybraní zo slovanských národov. Duchovným otcom mozaiky bol český kardinál Tomáš Špidlík. Zhotovil ju slovinský jezuita Mark Rupnik,  prednú stenu nebeského Jeruzalema vytvoril Rus Kornukov, katedru, oltár a ambonu  Čech Otmar Oliva. Kaplnka nie je prístupná verejnosti a pápež ju využíva na meditácie a duchovné cvičenia. Pri stretnutí s Pavlom Benedikom vás očarí jeho ľudskosť, zaujme jeho mimika, chcete aby sa stal vašim kamarátom. 

Večera s kňazom verbistom Milanom Bubákom, SVD.

Milan Bubák sa narodil v Dvorní­koch nad Váhom, vyštudoval teológiu v Bratislave.  Pôsobil ako kňaz v Komárne, Cí­feri, Banskej Štiavnici a najdlhšie v Bratislave. V roku 1988 už ako člen Spoločnosti Božieho Slova (SVD) odišiel do Rí­ma, kde ďalej študoval, podobne ako neskôr v Chicagu. V roku 1994 sa vrátil na Slovensko, bol správcom Kostola svätého Ladislava, odborným asistentom na Teologickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a viceprovinciálom SVD. Asi najviditeľnejšiu časť jeho pôsobenia predstavuje založenie Univerzitného pastoračného centra (UPC) svätého Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline v Bratislave v roku 1997, v ktorom pôsobil vyše 10 rokov. Od leta 2007 žije a pracuje opäť v Ríme. Podľa mňa patrí k najlepším kazateľom na Slovensku, ako vysokoškolák som v nedeľu stával skoro ráno, aby som stihol jeho kázne na druhom konci mesta na omši o 8:00.  Dnes vždy keď je na Slovensku, má kázeň v UPC, čo je zakaždým taký malý teologický sviatok. Na každú nedeľnú omšu v UPC posiela z Ríma svoje zamyslenia, ktoré sa čítajú na začiatku omše. Milana Bubáka sme navštívili v centrále verbistov, čo je veľký komplex so seminárom, internátom pre študentov, záhradami, pekným výhľadom na Rím a dokonca bazénom. Zakladateľ verbistov bol prezieravý človek, vedel že posiela členov svojho rádu na misie do celého sveta a dal preto pri všetkých svojich kláštoroch vybudovať bazény, aby sa mu mladí misionári niekde v Amazonke neutopili. Verbisti pripravili vynikajúce cestoviny a lahodné víno, k tomu počúvať Bubáka, je spôsob večera odporúčaniahodný pre hľadačov vnútornej rovnováhy.  

Nedeľa, 16.10.2011

V nedeľu sv. omša v bazilike sv. Petra, celebrovaná sv. Otcom. Treba byť na mieste dve – tri hodiny vopred, aby sa človek dostal do baziliky. Dovnútra sa vpúšťa len toľko návštevníkov, koľko je v bazilike miest na sedenie. 

Na záver treba uznať, že Vatikán sa na Slovensku vyzná. To, čo si povolal zo Slovenska do služby je “ crème de la crème”.

Albert Otruba v/o Vzor

(Visited 645 times, 1 visits today)

Stalo sa...

27. 11. 1902

V Stankovanoch (okr. Ružomberok) sa narodil politik, exilový pracovník, redaktor, spisovateľ, prekladateľ Peter Prídavok, majiteľ a zodpovedný redaktor časopisu Rodobrana. Člen Školskej Matice, Slovenskej ligy, Matice Slovenskej. Vedúci Slovenskej tlačovej kancelárie. V marci 1939 emigroval. V Paríži založil s Milanom Hodžom Česko-Slovenskú národnú radu, usilujúcu sa o federalizáciu budúcej Č-SR. Roku 1943 založil v Londýne Slovenskú národnú radu, ktorej programom bola obhajoba štátnej nezávislosti SR. Roku 1948 sa SNR premenovala na SNR v zahraničí, ktorej predsedom bol Karol Sidor a generálnym tajomníkom Peter Prídavok. Od roku 1952 vedúci slovenského vysielania BBC. Túto funkciu vykonával až do svojej smrti. Rozsiahla je jeho prekladateľská činnosť. Ovládal 6 cudzích jazykov, preložil okolo 25 rôznych titulov. Zomrel v roku 1966.

27. 11. 1953

Vo väznici v Leopoldove vláda nariadila zrušiť starobylý kostol. Vedenie väznice rozkaz vykonalo tak, že kostol dalo zbúrať aj materiálne. Museli to urobiť uväznení kňazi. Zriadili sa aj trestné prápory pre vojakov a to v povestnom židovskom tábore v Novákoch. V roku 1953 v ňom bolo 460 trestancov.

27. 11. 1989

Generálnym štrajkom v celej ČSSR občania žiadali zrušenie monopolu moci totalitnej KSČ a slobodné demokratické voľby. Na štrajku sa zúčastnila drvivá väčšina obyvateľstva.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo