S Miroslavom Trnkom nielen o antivíroch

Na spolkovej debate sme mali možnosť privítať zakladateľa a spolumajiteľa spoločnosti ESET pána Miroslava Trnku. Podelil sa s nami o svoje skúsenosti z IT biznisu, filantropie i hudby. Jeho nadšenie pre výpočtovú techniku siaha do detstva, ktoré prežil v Trnave. Už vtedy sa zaujímal o „oživovanie neživých“ vecí. Toto svoje kreativistické úsilie nakoniec uplatnil pri oživovaní počítačov, ktoré napadli programy spôsobujúce nežiaduce úkony. Keďže mal pri náprave takto spôsobených chýb lekárske pocity, tak nazval procesy vedúce k odstraňovaniu týchto programov lekárskou terminológiou, ktorá sa vo všeobecnosti ujala. Aj svoj prvý antivírový program nazvali spolu s ďalším nadšencom lekársko-seriálovo: Nemocnica na okraji disku – NOD. Technologicky išlo už vtedy o špičkový program, ktorého komerčný úspech bol spojený s vlastnoručnou výrobou produktu – balením diskiet a jeho distribúciou.

Za veľký prínos pre ďalšie fungovanie spoločnosti považuje odborník na boj s vírusmi návštevu u koncového zákazníka. „Ja si dobre pamätám plač ľudí, ktorým vírus zničil ich niekoľkoročnú prácu. Takúto skúsenosť dnes niektorí moji mladší kolegovia nemajú a preto sa im snažím zdôrazňovať, že v našej branži ide v neposlednom rade o pomoc konkrétnym ľuďom,“ hovorí Trnka.

Ceny získané v prestížnych zahraničných časopisoch za produkt NOD32 znamenali pre spoločnosť ESET aj výrazný medzinárodný rast. Dnes, keď denne zaregistrujú okolo 300-tisíc nových počítačových vírusov, má spoločnosť rozsiahlu distribučnú sieť pôsobiacu vo viac ako 180 krajinách.

Pán Trnka nám priblížil aj fungovanie a rozvoj spoločnosti z pohľadu špičkového manažéra, ktorý je i spolumajiteľom úspešnej firmy. Jedným z krokov, ktoré musel ako majiteľ urobiť, bolo i vzdanie sa postu generálneho riaditeľa spoločnosti. Od tohto momentu sa preto môže viac venovať filantropii – podpore charitatívnych aktivít, ale aj potieraniu celospoločenského problému korupcie.

Ako však dodal, je rád, že spolu s „firemnou kapelou“ si môžu pravidelne zahrať. Keďže sa na strednej škole kamarátil so svojim spolužiakom, spevákom legendárnej punkovej kapely Zóna A – Koňýkom, nemožno sa čudovať, že aj „firemná kapela“ hrá práve tento štýl. „Je dobré sa odreagovať týmto spôsobom od programovania,“ povedal Miroslav Trnka.

Ambro

(Visited 335 times, 1 visits today)