Kresťanská solidarita a morálny hazard v časoch ekonomickej krízy

Odkaz pápežskej encykliky Caritas in Veritate pre súčasnú spoločnosť

Medzinárodná konferencia pod záštitou apoštolského nuncia Svätej Stolice v Slovenskej republike J.E. Maria Giordanu a bratislavského arcibiskupa a metropolitu J.E. Stanislava Zvolenského

Dátum: 24. septembera, 2011 

Miesto: aula Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Kapitulská 19, Bratislava 

Organizátori: Pápežská nadácia Centesimus Annus Pro Pontifice na Slovensku, Stredoeurópska podnikateľská a sociálna iniciatíva CEBSI

Program:

Sobota, 24. septembra 2011

15:00-15:10 Otvorenie a úvodné slovo

o J.E. Mario Giordana, apoštolský nuncius Svätej Stolice v Slovenskej republike

o Massimo Gattamelata, generálny sekretár, pápežská nadácia Centesimus

Annus Pro Pontifice, Vatikán

o Ondrej Sočuvka, CEBSI

15:10-15:30 Konanie spravodlivosti podľa Caritas in Veritate – Benediktov prístup

o otec Robert Sirico, zakladateľ katolíckeho ACTON Institute, USA

15:30-15:50 Ekonomie dobra a zla: Po stopách lidského tázání od Gilgameše po

finanční krizi

o Tomáš Sedláček, hlavný makroekonóm hospodárskych stratégií ČSOB

a popredný český ekonóm, člen Národnej ekonomickej rady vlády, poradného

protikrízového orgánu premiéra Českej republiky

15:50-16:20 Úloha morálnych a etických noriem v ekonomike

o Prof. Luis Okulik, riaditeľ Inštitútu pre náboženské štúdiá (Trieste) – sekretár

výboru pre sociálne veci Rady Európskej biskupskej konferencie, právny

poradca Pápežskej rady pre legislatívne texty

16:20-16:45 Prestávka

16:45-17:10 Myšlienky Caritas in Veritate pre podnikateľský život – prečo na pravde záleží?

o Christof Zellenberg, riaditeľ Deutsche Bank pre oblasť privátneho bankovníctvo

17:10-17:30 Princípy trhovej ekonomiky v encyklike Caritas in Veritate

o Ing. Martin Štochmaľ, ACCA, PhD., člen správnej rady Stredoeurópskej

podnikateľskej a sociálnej iniciatívy (CEBSI), podpredseda predstavenstva

Železničnej spoločnosti Cargo 

17:30-18:00 Panelová diskusia “Kresťanská solidarita a morálny hazard v čase ekonomickej

krízy” vo svetle Pápežskej encykliky Caritas in Veritate

o Moderátor: Peter Schallenberg (riaditeľ Centrály pre štúdium Sociálneho

učenia Katolíckej cirkvi)

o Diskutujúci: Robert Sirico , Luis Okulik, Tomáš Sedláček, Christof Zellenberg,

Martin Štochmaľ 

18:00 Záverečný príhovor

o Mons. Doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD., dekan Rímskokatolíckej Cyrilometodskej

bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

19:00 Večera pre prednášajúcich a pozvaných hostí

(Visited 367 times, 1 visits today)

Stalo sa...

27. 11. 1902

V Stankovanoch (okr. Ružomberok) sa narodil politik, exilový pracovník, redaktor, spisovateľ, prekladateľ Peter Prídavok, majiteľ a zodpovedný redaktor časopisu Rodobrana. Člen Školskej Matice, Slovenskej ligy, Matice Slovenskej. Vedúci Slovenskej tlačovej kancelárie. V marci 1939 emigroval. V Paríži založil s Milanom Hodžom Česko-Slovenskú národnú radu, usilujúcu sa o federalizáciu budúcej Č-SR. Roku 1943 založil v Londýne Slovenskú národnú radu, ktorej programom bola obhajoba štátnej nezávislosti SR. Roku 1948 sa SNR premenovala na SNR v zahraničí, ktorej predsedom bol Karol Sidor a generálnym tajomníkom Peter Prídavok. Od roku 1952 vedúci slovenského vysielania BBC. Túto funkciu vykonával až do svojej smrti. Rozsiahla je jeho prekladateľská činnosť. Ovládal 6 cudzích jazykov, preložil okolo 25 rôznych titulov. Zomrel v roku 1966.

27. 11. 1953

Vo väznici v Leopoldove vláda nariadila zrušiť starobylý kostol. Vedenie väznice rozkaz vykonalo tak, že kostol dalo zbúrať aj materiálne. Museli to urobiť uväznení kňazi. Zriadili sa aj trestné prápory pre vojakov a to v povestnom židovskom tábore v Novákoch. V roku 1953 v ňom bolo 460 trestancov.

27. 11. 1989

Generálnym štrajkom v celej ČSSR občania žiadali zrušenie monopolu moci totalitnej KSČ a slobodné demokratické voľby. Na štrajku sa zúčastnila drvivá väčšina obyvateľstva.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo