Rebel z Tarzu. Debata nielen o sv. apoštolovi Pavlovi s Pavlom Demešom

Svätý apoštol Pavol bol najdôležitejšou postavou raného kresťanstva, bez ktorého by sa nová interpretácia judaizmu, ktorú vytýčil Ježiš Kristus, asi nerozbehla do všetkých kútov vtedajšieho civilizovaného sveta. Práve sv. Pavol otvoril posolstvo lásky aj nežidom, keď vyhral v prvom teologickom spore nad sv. Petrom. Bez toho, aby sa rozkmotrili, naopak, rešpektovali sa a nakoniec obaja v Ríme okolo r. 66 za Krista obetovali život. Pavol bol sťatý mečom, Peter ukrižovaný. Osobnosť sv. Pavla natoľko oslovila jeho menovca Pavla Demeša, bývalého člena SK vlády Jána Čarnogurského a dlhoročného „guru“ mimovládneho sektora u nás, že sa po stopách apoštola vybral, jeho kroky sa pokúsil rekonštruovať a prostredníctvom pekných fotografií a pútavého rozprávania ho priblížil aj priateľom z Istropolitanu a Spoločenstva L. Hanusa.

Pavol Demeš navrhoval Turkom, aby v rámci svojho približovania sa k Západu akcentovali to, že sú dedičmi miest, kde kresťanstvo začalo svoju púť. Moc nepochodil. Turecko, krajina, kde je väčšina k sv. Pavlovi sa viažucich lokalít, je dnes krajina moslimská a kresťanská komunita je výrazne minoritná. Trochu iné je to v Egypte, kde naši koptskí bratia (vychádzajú predovšetkým zo sv. evanjelistu Marka) hrajú síce v menšine (cca 10%), no dôležité husle. Cyprus, kde so sv. Barnabášom Pavol tiež pôsobil, je rozdeleným ostrovom. Žiadne cestovanie na občiansky, ako sme si rýchlo zvykli my Stredoeurópania. Ani po 2000 rokoch od Pavlovho misionárčenia sa Stredomorie nestalo ideálnym. No idea veľkého apoštola národov je živá stále. A aj bude, hoci to dnes možno vyzerá tak, že ho valcuje idea „zlodeja koní“ Mohameda.

Rozprávanie Pavla Demeša, ktorý mal možnosť sa v živote stretnúť nielen s mnohými politickými (Havel, Kováč…), ale aj náboženskými lídrami (pápež, patriarchovia, šejkovia, Tomko…) je pútavé. Robí svojou prácou Slovensku dobrú službu, aj keď je roky mimo aktívnej politiky. Možno práve preto je jeho hlas (aj pre politikov) stále zaujímavý, hoci toho moc nenapíše. O sv. Pavlovi plánuje vydať knihu. Tešíme sa. Tak, ako sme sa tešili zo spoločenstva priateľov v tento príjemný letný štvrtkový večierok pri moravskom víne.

Plepo

Foto: Pavol Demeš

(Visited 454 times, 1 visits today)

Stalo sa...

15. 5. 1921

Členovia ľavého krídla Židovskej sociálnodemokratickej strany 'Poale Zion' založili 'Židovskú komunistickú stranu v Československej republike'. Bola to prvá komunistická strana v novom československom štáte.

15. 5. 1945

SNR na svojom prvom zasadaní v Bratislave (v tej istej sieni, kde 14. marca 1939 Slovenský snem odhlasoval samostatnosť Slovenského štátu) vydala 'Ohlas Slovenskej národnej rady českému národu', v ktorom slávnostne vyhlásila, že 'túžba po zachovaní spoločnej domoviny národa českého a slovenského Československej republiky žila u oboch našich národov neprestajne' a že v ČSR, ktorá 'sa bude bezvýhradne opierať politicky, hospodársky, vojensky i kultúrne o víťaznú baštu Slovanstva Sovietsky zväz' (...) 'chcú Slováci v budúcnosti a natrvalo upravovať svoje osudy'.

15. 5. 1948

Štátny súd v Bratislave vyniesol rozsudok nad druhou skupinou obžalovaných z 'protištátneho sprisahania' na Slovensku. J. Kempný bol odsúdený na 6 rokov, M. Bugár na 1 rok, P. Čarnogurský na 18 mesiacov, F. Jurčovič na 7 rokov, L. Obtulovič na 8 rokov, J. Staško na 6 rokov a P. Maxoň na 7 rokov väzenia.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo