PRÍSNE TAJNÉ! Výstava o dejinách ŠtB na Slovensku

Ústav pamäti národa pripravil v SNM na Vajanského nábreží v BA unikátnu výstavu PRÍSNE TAJNÉ! Výstava o dejinách ŠtB na Slovensku. ÚPN nám predstavuje pôsobenie ŠtB, tejto predĺženej ruky zločineckej komunistickej strany voči obyvateľstvu. Môžeme prehľadne vidieť jej „prácu“ od nástupu totality až po jej pád v r. 1989. Okrem nesporne zaujímavých technických prostriedkov sledovania (foťáky, „ploštice“…. ktoré sú v porovnaní s dnešnou dobou smiešne) na návštevníka výstavy silno zapôsobia výpovede obetí, napr. Silvestra Krčméryho, „generála tajnej Cirkvi“. Úryvok z jeho neuveriteľne silnej výpovede pred nespravodlivým súdom o „pravde, ktorá vždy vstane z mŕtvych“ autori umiestnili na jednu stenu. Filmy, ktoré sa počas výstavy premietajú, si treba ísť pozrieť v kľude, počas vernisáže sa to nedá. Za dobrú prácu treba pochváliť všetkých, ktorí sa na tejto výstave podieľali. Snáď aj táto vec presvedčí „mocných“, že ÚPN si plní svoje poslanie a nesmie sa rozbiť. Výstavu si môžete pozrieť do 11.9.2011. Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť na vernisáži, prinášame otvárací príhovor šéfa ÚPN Ivana Petranského v plnom znení:

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte mi, aby som vás v mene Správnej rady Ústavu pamäti národa privítal na výstave Prísne tajné!, ktorú tu dnes, v priestoroch Slovenského národného múzea, otvára ÚPN spolu so svojimi partnermi. Ide o vôbec prvú komplexnú výstavu o dejinách Štátnej bezpečnosti na Slovensku. Organizovanie výstav patrí medzi úlohy, ktoré zákon o pamäti národa ukladá našej inštitúcii. To je ale len formálny dôvod, prečo sme sa rozhodli zorganizovať toto podujatie. Naším prvoradým cieľom je predovšetkým poodhaliť rúško tajomstva, ktorým sú dejiny Štátnej bezpečnosti dodnes zastreté. Úloha tejto zlovestnej inštitúcie je aj dvadsaťjeden rokov od jej rozpustenia fenoménom, ktorý vyvoláva vášnivé diskusie, mnoho sa o nej hovorí, pričom však málokto naozaj vie, o akú inštitúciu v skutočnosti išlo, čo boli jej úlohy, ako sa členila, či aké metódy svojej práce používala.

Všetci vieme, že jej existencia bola nevyhnutná pre udržanie moci nedemokratického komunistického režimu. Dnes je však čas, aby sa široká verejnosť dozvedela o tejto inštitúcii viac. Naším zámerom je, aby sme jej to umožnili pútavou formou, zaujímavými prostriedkami, zároveň však odborne a vedecky nespochybniteľne. Preto tu okrem panelov s fundovaným odborným výkladom nájdete nielen fotografie, ale aj zaujímavé predmety, ktoré ŠtB pri svojej práci využívala, budete si môcť pozrieť výpovede jej obetí. Môžete si tu pozrieť na jednej strane filmy, ktoré sama vytvorila a na druhej strane filmy, ktoré sme po jej zániku vytvorili my o nej.

Chcem sa na tomto mieste poďakovať všetkým, ktorí svojím úsilím a tvrdou profesionálnou prácou prispeli k vzniku tejto expozície. Predovšetkým musím spomenúť mená autorov výstavy Jána Pálffyho a Jerguša Sivoša, spolupracovníkov Ľubomíra Ďurinu, Ľubomíra Morbachera, Michala Horeličana a všetkých ďalších pracovníkov ÚPN, ktorých mená nájdete uvedené na tirážnom paneli. Chcem poďakovať Slovenskému národnému múzeu za poskytnutie priestorov a technickú spoluprácu (je to už druhá výstava, ktorú spolu organizujeme). A v neposlednom rade ďakujem občianskemu združeniu Pamäť národa za nezanedbateľnú pomoc pri organizácii výstavy.

Dámy a páni, verím, že vás naša nová výstava zaujme a prispeje k hlbšiemu poznaniu verejnosti o tomto neľahkom období našej histórie.

Ivan Petranský

predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa

Obrázok: Pravda (ináč zaujímavý text o otcovi SMERáka Jána Počiatka, kovanom eštebákovi).

(Visited 403 times, 1 visits today)

Stalo sa...

15. 5. 1921

Členovia ľavého krídla Židovskej sociálnodemokratickej strany 'Poale Zion' založili 'Židovskú komunistickú stranu v Československej republike'. Bola to prvá komunistická strana v novom československom štáte.

15. 5. 1945

SNR na svojom prvom zasadaní v Bratislave (v tej istej sieni, kde 14. marca 1939 Slovenský snem odhlasoval samostatnosť Slovenského štátu) vydala 'Ohlas Slovenskej národnej rady českému národu', v ktorom slávnostne vyhlásila, že 'túžba po zachovaní spoločnej domoviny národa českého a slovenského Československej republiky žila u oboch našich národov neprestajne' a že v ČSR, ktorá 'sa bude bezvýhradne opierať politicky, hospodársky, vojensky i kultúrne o víťaznú baštu Slovanstva Sovietsky zväz' (...) 'chcú Slováci v budúcnosti a natrvalo upravovať svoje osudy'.

15. 5. 1948

Štátny súd v Bratislave vyniesol rozsudok nad druhou skupinou obžalovaných z 'protištátneho sprisahania' na Slovensku. J. Kempný bol odsúdený na 6 rokov, M. Bugár na 1 rok, P. Čarnogurský na 18 mesiacov, F. Jurčovič na 7 rokov, L. Obtulovič na 8 rokov, J. Staško na 6 rokov a P. Maxoň na 7 rokov väzenia.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo