13. apríl – Deň nespravodlivo stíhaných

13. apríla  (streda)  je Deň nespravodlivo stíhaných (pamätný deň SR). V roku 2010 sme si 13. apríla na viacerých miestach Slovenska pripomenuli 60 rokov od násilnej likvidácie kláštorov. Tohto roku si pripomenieme 60 rokov od súdneho procesu s nevinnými biskupmi našich diecéz. (Bol to najväčší proces svojho druhu nielen na Slovensku, ale v celom sovietskom bloku!). Zároveň v tento deň chceme spolu s Vami modlitbou a prejavom spolupatričnosti vyjadriť našu solidaritu s prenasledovanými, zvlášť s prenasledovanými kresťanmi. Kresťania sú v súčasnosti štatisticky najviac prenasledovanými pre svoju vieru. V spoločnej modlitbe sa zjednotíme 13. apríla 2011 o 20 hod. v mestách a farnostiach na Slovensku i vo svete.

Chceme vás poprosiť o zapojenie sa do tohto podujatia formou rozšírenia tejto informácie medzi svojich členov, sympatizantov a zahraničných partnerov so zámerom povzbudiť ich k účasti na spomienkovej slávnosti, alebo k  zorganizovaniu spomienkovej slávnosti v ich meste ( V týchto dňoch sa budú modliť aj veriaci v Pakistane, kde bol z náboženských dôvodov zavraždený tamojší minister). Podrobné informácie a sprievodný text Vám pošleme po vyplnení formuláru. Vytlačte si ho a navštívte kňaza vo svojej farnosti. Podľa tohto textu sa budeme modliť aj v Bratislave s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Formulár ako aj texty, ktoré vám v prípade vášho záujmu pošleme, sú okrem slovenčiny aj v angličtine, nakoľko je zámerom projektu osloviť kresťanov aj za hranicami nášho štátu. Formulár sa vám otvorí po prekliknutí na:

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGZhdkRqMDg1RVllZ3JnLVN3U2twc3c6MA

Informácie o tom, v ktorých mestách sa spomienkové zhromaždenie bude konať budeme priebežne zverejňovať na stránke www.fki.sk. Záleží na každom z nás, aby sme modlitbou a zorganizovaním daného podujatia vo svojom meste prejavili svoju solidaritu s prenasledovanými. V Bratislave bude akadémia v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod.

Prajeme vám príjemný a požehnaný pracovný týždeň a prosíme o modlitbu, aby všetko naše konanie bolo na väčšiu česť a slávu Božiu. Na tento úmysel sa od 5. apríla modlíme deviatnik.

Ing. Jozef Predáč

koordinátor FKI

www.fki.sk

Obrázok: Pamätník obetiam komunizmu v Žiline od akad. sochára Milana Lukáča, www.zilina-gallery.sk

(Visited 146 times, 1 visits today)

Stalo sa...

15. 5. 1921

Členovia ľavého krídla Židovskej sociálnodemokratickej strany 'Poale Zion' založili 'Židovskú komunistickú stranu v Československej republike'. Bola to prvá komunistická strana v novom československom štáte.

15. 5. 1945

SNR na svojom prvom zasadaní v Bratislave (v tej istej sieni, kde 14. marca 1939 Slovenský snem odhlasoval samostatnosť Slovenského štátu) vydala 'Ohlas Slovenskej národnej rady českému národu', v ktorom slávnostne vyhlásila, že 'túžba po zachovaní spoločnej domoviny národa českého a slovenského Československej republiky žila u oboch našich národov neprestajne' a že v ČSR, ktorá 'sa bude bezvýhradne opierať politicky, hospodársky, vojensky i kultúrne o víťaznú baštu Slovanstva Sovietsky zväz' (...) 'chcú Slováci v budúcnosti a natrvalo upravovať svoje osudy'.

15. 5. 1948

Štátny súd v Bratislave vyniesol rozsudok nad druhou skupinou obžalovaných z 'protištátneho sprisahania' na Slovensku. J. Kempný bol odsúdený na 6 rokov, M. Bugár na 1 rok, P. Čarnogurský na 18 mesiacov, F. Jurčovič na 7 rokov, L. Obtulovič na 8 rokov, J. Staško na 6 rokov a P. Maxoň na 7 rokov väzenia.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo