450 rokov pôsobenia jezuitov na Slovensku. Diskusia s d.p. Bernardom Mišovičom, SJ, v Ivanke p.D.

Jezuiti, oficiálne Spoločnosť Ježišova (lat. Societas Jesu) pôsobia na území Slovenska už 450 rokov. Prvý krát prišli do Trnavy v r. 1561, len 21 rokov po svojom oficiálnom založení sv. Ignácom z Loyoly. Po požiari ich kolégia v r. 1567 odišli, vrátili sa v r. 1615. Až do ich zrušenia v r. 1773 u nás vyorali záslužnú brázdu na poli vzdelania (Trnava, Humenné…), kultúry a náboženstva. Po obnovení rehole v roku 1814 sa vrátili aj na Slovensko. Počas 19. a 20. storočia bola ich činnosť požehnaním, spomeňme iba moderné slovenské dejiny, kde mená jezuitov ako Kolakovič,  biskupi Hnilica či Korec a mnohí ďalší predstavujú to najlepšie, čo sme doma mali (máme). 

D.p. Bernard Mišovič, SJ, opätovne pôsobiaci v kaštieli v Ivanke pri Dunaji, je neuveriteľný zjav. Teda nielen impozantným výzorom, ale aj hlbokými vedomosťami a svojou vierou. Vyštudovaný geofyzik emigroval v r. 1981. Cez viaceré krajiny sa dostal do Ríma. Vstúpil k jezuitom, bol vysvätený za kňaza. Pôsobil na viacerých miestach, napríklad aj v kanadskom Toronte (o.i. postavil kostol…). Pripravil nám veľmi zaujímavú exkurziu ivanského kaštieľa, na ktorý si vraj kvôli Obrenovičovi brúsia zuby Srbi (dokončenie opráv kaštieľa si údajne vyžiada ešte 5 mil. €, no už teraz je jednoznačne v najlepšom stave v porovnaní s kaštieľmi na okolí – Bernolákovo, Malinovo, Tomášov…). Po prehliadke sme s Bernardom pri víne predebatovali históriu rehole s dôrazom na naše územie ako aj jezuitskú spiritualitu založenú na duchovných cvičeniach sv. Ignáca. Vskutku výnimočný večer.

PS. V ivanskom jezuitskom senioráte žije páter Ferdinand Takáč, SJ (o.i. 5 rokov komunistického žalára…), ktorý je jedným z posledných žijúcich ľudí, ktorí osobne poznali „mysteriózneho“ Kolakoviča. Radi by sme si s ním v blízkej dobe podebatovali, čo nám Bernard vrelo odporúča.

Plepo

(Visited 708 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 1. 1928

Vláda Československej republiky schválila 'Modus vivendi', dohodu medzi ČSR a Svätou stolicou, ktorou sa zakončilo trojročné obdobie napätia medzi Cirkvou a štátom.

20. 1. 1939

Prezident republiky Dr. Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom bol opäť Dr. Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími členmi tretej slovenskej autonómnej vlády boli: minister školstva Jozef Sivák, minister hospodárstva Dr. Mikuláš Pružinský, minister financií Pavol Teplanský, minister dopravy Dr. Ferdinand Durčanský a minister spravodlivosti Dr. Miloš Vančo. V tejto vláde zo šiestich ministrov dvaja (30 %) neboli členmi HSĽS.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo