Milan Nič a Divoký Balkán

V príjemných znovuobjavených priestoroch vinárne Spirit of wine na Obchodnej sme kus prebrali Balkán. S chlapíkom, ktorý ho trošku pozná, pretože tam dlhodobo pôsobil – Milanom Ničom z Pontisu. Stretlo sa nás cca 15.

Milan Nič dal v dňoch Nežnej spolu s Kubíkom „dolu“ boľševika Mináča (toho, ktorého pamätnú dosku s vervou odhaľoval boľševik Paška). Na Balkáne Nič pôsobil pri terajšom ministrovi Lajčákovi. Predstavil nám pár svojich téz (pripravených na papierikoch a lá ťaháky na VŠ). Bosna sa nesmie rozdeliť na etnické časti, uznať Kosovo? (lebo nemáme ako krajina odargumentovaný zmysluplný dôvod na to, prečo nie), Chorvátsko asi podporiť do EÚ (a vôbec debata o rozširovaní Únie), prosrbská politika (ktorú údajne SR preferuje) musí byť vyváženejšia, etnické hranice sú anachronizmom, ako sa má k Balkánu stavať EÚ člen Slovensko s mnohými podobnými problémami… Milan Nič porozprával svoje skúsenosti s balkánskym naturelom, dodržiavaním a prekrúcaním slova, kultúrou či jedlom a podložil to fundovaným historickým exkurzom. Vlastne sme prednedávnom boli s veľkou časťou tohoto regiónu spoluobčania. Balkán však ostáva výbušným, ešte pred 11 rokmi sa tam regulérne bojovalo. Skúsenosť, ktorú naša Stredná Európa nemá od 1945.

Príjemný večierok.

Plepo

(Visited 447 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 1. 1928

Vláda Československej republiky schválila 'Modus vivendi', dohodu medzi ČSR a Svätou stolicou, ktorou sa zakončilo trojročné obdobie napätia medzi Cirkvou a štátom.

20. 1. 1939

Prezident republiky Dr. Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom bol opäť Dr. Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími členmi tretej slovenskej autonómnej vlády boli: minister školstva Jozef Sivák, minister hospodárstva Dr. Mikuláš Pružinský, minister financií Pavol Teplanský, minister dopravy Dr. Ferdinand Durčanský a minister spravodlivosti Dr. Miloš Vančo. V tejto vláde zo šiestich ministrov dvaja (30 %) neboli členmi HSĽS.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo