Maximilian Pammer sa stal čestným občanom Bratislavy

Hlavné mesto Slovenska si uctilo čestným občianstvom prvého veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku, Dr. Maximiliana Pammera. Spolu s ním si poctu čestných občanov z rúk primátora prevzali aj Václav Havel a Jozef kardinál Tomko. Brat Roland, čestný člen Spolku, stál pri Istropolitane od začiatku jeho existencie. Ako aktívny člen viedenskej Bajuvarie sa svojím neopakovateľným vkladom vložil do myšlienky oživenia študentského katolíckeho spolkového života po rokoch komunizmu. Mnohé naše prvotné nezabudnuteľné podujatia boli zastrešené práve jeho vynikajúcou osobnosťou. Mnohí spolkoví bratia sú jeho excelencii dodnes vďační za jeho spoločenskú, ale aj osobnú podporu a pomoc spolku a jeho členom.

Maximilian Pammer bol najvyšším zástupcom susedného Rakúska u nás v časoch mečiarizmu. Teda vôbec nie v ideálnej dobe. Rakúsko predstavovalo krajinu, ktorá nám snáď najviac zosobňovala Západ. Praktiky, aké sa diali u nás, tam boli neprijateľné. A hlavným reprezentantom tejto krajiny bol dôstojný, pevný muž presných morálnych zásad. Práve preto bol v tých časoch nielen viac než dôstojným partnerom našim mocným, ale aj vzorom pre nás, ktorí sme ho mohli v jeho úlohe sledovať.

Dnes Maximilian Pammer naďalej šíri myšlienky spolupráce Rakúska a Slovenska ako podpredseda Rakúsko – slovenskej spoločnosti (Österreichisch-Slowakische Gesellschaft), ktorej cieľom je zintenzívniť vzťahy občanov obidvoch štátov na poli hospodárskom, kultúrnom a politickom.

Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan má z udelenia čestného občianstva mesta Bratislavy Dr. Maximilanovi Pammerovi v/o Rolandovi veľkú radosť a ocenenému pri tejto príležitosti srdečne blahoželá!

Za ŠK SKAS Istropolitan

Plepo

(Visited 113 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 6. 1949

Pápež Pius XII. osobitným dekrétom vyhlásil tzv. 'Katolícku akciu' v Československu za schizmatické hnutie, ktoré si bezprávne prisvojilo názov 'katolícka'. Jej iniciátorov a všetkých kňazov i laikov, ktorí do nej vedome a dobrovoľne vstúpili, vyhlásil za odpadlíkov, postihnutých najťažším cirkevným trestom exkomunikácie (vyobcovaním z Cirkvi), od ktorej ich môže oslobodiť iba Apoštolská stolica. Komunistická vláda nasadila do všetkých biskupských úradov tzv. 'štátnych zmocnencov', ktorí kontrolovali deň i noc všetky pohyby, kontakty a činy biskupov a ich najbližších spolupracovníkov.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo