Slovensko – Maďarsko: Tak blízko, tak ďaleko. Dišputa so Zsoltym Gálom

1. februára 2007 – Svoradov

Ako to v súčasnosti vyzerá s Maďarskom, teda v čase, keď sa my môžeme pýšiť rekordným rastom (ktorý chceme prejesť), sa vo štvrtok 1.2.07 pokúsil zhodnotiť skvelý Zsolty Gál. Vyštudoval v Bratislave a Budapešti, takže nadhľad, ktorý nám pri komentovaní vzájomných vzťahov chýba, je Zsoltyho prvotná výhoda. Okrem mnohých vecí, o ktorých bola reč, iste pravičiara zaujme to, že „pravicový“ Fidesz (EPP), kedysi taká nádej stredoeurópskych antikomunistov, hlása a realizuje ekonomické kroky, za ktoré sa nemusí hanbiť ani Chavez s Ficom. O nacionalistických tliachoch ani nevraviac.

George Virsik či Ladislav Kováč konštatujú, že dokedy sa v maďarčine nezavedie slovo Uhorsko, spoločné približovanie historigrafií, a teda aj národov, bude krívajúce na obe nohy, nevraviac o tom, že moderná latina (v Uhorsku najdlhšie prežívajúci univerzálny jazyk) – angličtina – tiež tento pojem nepozná (aj poľština..). Tu môže tkvieť zdroj problémov. Zo spoločnej naci a komunistickej minulosti môžeme vybrať pár „perličiek“ – rádovo dramatickejšie odstránenie Židov (desiatka Nobelových cien pre maďarských Židov!) ako u nás a zlikvidovanie šľachty, porovnateľné s našim počínaním si „ľudu práce“.

S Maďarskom si máme čo povedať, keď nie o súčasnom marazme, tak o spoločnej histórii. Že to doteraz nevieme a stále sa utápame jedni v posttrianonských bláboloch, druhí v nemravnom panslavizme (panrusizme), je pre 15 miliónov stredoeurópanov iba na škodu. Ako historická hradba voči islamu by sme si zaslúžili pozitívnejšie signály, ako tie súčasné smutné euroľavičiarske, aké nám púšťajú luhári Gyurcsány a Fico. Skutočne podnetný a príjemný večer na Svoradove.

Plepo

Kolínske listy Júliusa Virsika pdf

Slovensko – maďarská koexistencia – pohľad biológa Ladislava Kováča

(Visited 76 times, 1 visits today)

Stalo sa...

27. 11. 1902

V Stankovanoch (okr. Ružomberok) sa narodil politik, exilový pracovník, redaktor, spisovateľ, prekladateľ Peter Prídavok, majiteľ a zodpovedný redaktor časopisu Rodobrana. Člen Školskej Matice, Slovenskej ligy, Matice Slovenskej. Vedúci Slovenskej tlačovej kancelárie. V marci 1939 emigroval. V Paríži založil s Milanom Hodžom Česko-Slovenskú národnú radu, usilujúcu sa o federalizáciu budúcej Č-SR. Roku 1943 založil v Londýne Slovenskú národnú radu, ktorej programom bola obhajoba štátnej nezávislosti SR. Roku 1948 sa SNR premenovala na SNR v zahraničí, ktorej predsedom bol Karol Sidor a generálnym tajomníkom Peter Prídavok. Od roku 1952 vedúci slovenského vysielania BBC. Túto funkciu vykonával až do svojej smrti. Rozsiahla je jeho prekladateľská činnosť. Ovládal 6 cudzích jazykov, preložil okolo 25 rôznych titulov. Zomrel v roku 1966.

27. 11. 1953

Vo väznici v Leopoldove vláda nariadila zrušiť starobylý kostol. Vedenie väznice rozkaz vykonalo tak, že kostol dalo zbúrať aj materiálne. Museli to urobiť uväznení kňazi. Zriadili sa aj trestné prápory pre vojakov a to v povestnom židovskom tábore v Novákoch. V roku 1953 v ňom bolo 460 trestancov.

27. 11. 1989

Generálnym štrajkom v celej ČSSR občania žiadali zrušenie monopolu moci totalitnej KSČ a slobodné demokratické voľby. Na štrajku sa zúčastnila drvivá väčšina obyvateľstva.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo