Slovensko – Maďarsko: Tak blízko, tak ďaleko. Dišputa so Zsoltym Gálom

1. februára 2007 – Svoradov

Ako to v súčasnosti vyzerá s Maďarskom, teda v čase, keď sa my môžeme pýšiť rekordným rastom (ktorý chceme prejesť), sa vo štvrtok 1.2.07 pokúsil zhodnotiť skvelý Zsolty Gál. Vyštudoval v Bratislave a Budapešti, takže nadhľad, ktorý nám pri komentovaní vzájomných vzťahov chýba, je Zsoltyho prvotná výhoda. Okrem mnohých vecí, o ktorých bola reč, iste pravičiara zaujme to, že „pravicový“ Fidesz (EPP), kedysi taká nádej stredoeurópskych antikomunistov, hlása a realizuje ekonomické kroky, za ktoré sa nemusí hanbiť ani Chavez s Ficom. O nacionalistických tliachoch ani nevraviac.

George Virsik či Ladislav Kováč konštatujú, že dokedy sa v maďarčine nezavedie slovo Uhorsko, spoločné približovanie historigrafií, a teda aj národov, bude krívajúce na obe nohy, nevraviac o tom, že moderná latina (v Uhorsku najdlhšie prežívajúci univerzálny jazyk) – angličtina – tiež tento pojem nepozná (aj poľština..). Tu môže tkvieť zdroj problémov. Zo spoločnej naci a komunistickej minulosti môžeme vybrať pár „perličiek“ – rádovo dramatickejšie odstránenie Židov (desiatka Nobelových cien pre maďarských Židov!) ako u nás a zlikvidovanie šľachty, porovnateľné s našim počínaním si „ľudu práce“.

S Maďarskom si máme čo povedať, keď nie o súčasnom marazme, tak o spoločnej histórii. Že to doteraz nevieme a stále sa utápame jedni v posttrianonských bláboloch, druhí v nemravnom panslavizme (panrusizme), je pre 15 miliónov stredoeurópanov iba na škodu. Ako historická hradba voči islamu by sme si zaslúžili pozitívnejšie signály, ako tie súčasné smutné euroľavičiarske, aké nám púšťajú luhári Gyurcsány a Fico. Skutočne podnetný a príjemný večer na Svoradove.

Plepo

Kolínske listy Júliusa Virsika pdf

Slovensko – maďarská koexistencia – pohľad biológa Ladislava Kováča

(Visited 76 times, 1 visits today)

Stalo sa...

15. 5. 1921

Členovia ľavého krídla Židovskej sociálnodemokratickej strany 'Poale Zion' založili 'Židovskú komunistickú stranu v Československej republike'. Bola to prvá komunistická strana v novom československom štáte.

15. 5. 1945

SNR na svojom prvom zasadaní v Bratislave (v tej istej sieni, kde 14. marca 1939 Slovenský snem odhlasoval samostatnosť Slovenského štátu) vydala 'Ohlas Slovenskej národnej rady českému národu', v ktorom slávnostne vyhlásila, že 'túžba po zachovaní spoločnej domoviny národa českého a slovenského Československej republiky žila u oboch našich národov neprestajne' a že v ČSR, ktorá 'sa bude bezvýhradne opierať politicky, hospodársky, vojensky i kultúrne o víťaznú baštu Slovanstva Sovietsky zväz' (...) 'chcú Slováci v budúcnosti a natrvalo upravovať svoje osudy'.

15. 5. 1948

Štátny súd v Bratislave vyniesol rozsudok nad druhou skupinou obžalovaných z 'protištátneho sprisahania' na Slovensku. J. Kempný bol odsúdený na 6 rokov, M. Bugár na 1 rok, P. Čarnogurský na 18 mesiacov, F. Jurčovič na 7 rokov, L. Obtulovič na 8 rokov, J. Staško na 6 rokov a P. Maxoň na 7 rokov väzenia.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo