Skvelá konferencia „Prenikanie boľševizácie do slovenskej armády v rokoch 1944 – 48“

27.10.2006 – BarBarón, Bratislava

Nášmu spolku sa 27. 10. 2006 podaril milý husársky kúsok. U Šima v reštaurácii BarBarón sme zorganizovali naozaj reprezentatívnu historickú konferenciu o období, kedy v našej vlasti začali hrať prím prívrženci Karola Marxa. O období, ktoré poznačilo životy našich starých otcov, otcov a aj nás.

Na tomto mieste treba vyjadriť pochvalu predovšetkým seniorovi Medveďovi, ktorý konferenciu „zaľudnil“ mladými a skutočne zaujímavými historikmi, ktorí sa problematike boľševizácie a prenikaniu komunistických ideí a kádrov do verejného života v tomto období profesionálne venujú. Keď už sme pri pochvalách, zaslúži si ju aj exsenior Nikefor za nápad a realizáciu.

O jednotlivých príspevkoch veľmi písať netreba, obsiahly pripravovaný zborník, ktorý by mohol uzrieť svetlo sveta do konca roka seminár dôkladne zaznamená. Predsa však nemôžem nespomenúť profesora Roba Letza, ktorého nadšenie pre osudy takmer zabudnutého vojenského vikára biskupa Buzalku bolo nákazlivé. A aj osudy hrdinov dvadsiateho storočia – banderovcov – v podaní Michala Šmigeľa otvorilo pre mnohých nové okno k výhľadu do nedávnej minulosti. Všetky témy prednášok boli zaujímavé, komu nestačilo, aj po oficiálnom konci boli historici k dispozícii. Príjemne strávený deň zorganizovaný Istropolitanom.

Plepo

Príhovor poslanca NR SR a exministra obrany Martina Fedora na konferencii SKAS Istropolitan

(Visited 34 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 6. 1949

Pápež Pius XII. osobitným dekrétom vyhlásil tzv. 'Katolícku akciu' v Československu za schizmatické hnutie, ktoré si bezprávne prisvojilo názov 'katolícka'. Jej iniciátorov a všetkých kňazov i laikov, ktorí do nej vedome a dobrovoľne vstúpili, vyhlásil za odpadlíkov, postihnutých najťažším cirkevným trestom exkomunikácie (vyobcovaním z Cirkvi), od ktorej ich môže oslobodiť iba Apoštolská stolica. Komunistická vláda nasadila do všetkých biskupských úradov tzv. 'štátnych zmocnencov', ktorí kontrolovali deň i noc všetky pohyby, kontakty a činy biskupov a ich najbližších spolupracovníkov.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo