HABEMUS PAPAM. Kartelový brat Joseph Kardinal Ratzinger je nový pápež Benedikt XVI.

 V nedeľu pri inaugurácii nového Svätého otca Benedikta XVI. mi napadla myšlienka, spýtať sa rakúskych kartelových bratov, či nie je náhodou nástupca Svätého Petra náš kartelový brat, pretože pochádza z nemecky hovoriacej krajiny – Bavorsko. Pri zvolení Jozefa Ratzingera za pápeža som bol rozradostený, ale po prijatí SMS od Sp.br. Dr. Herkulesa o jeho inkorporovaní v zväzoch CV a KV som prepadol nadšeniu. Preto milí spolkoví bratia, dovoľte aby som Vám napísal pár stručných riadkov o pápežovi Benediktovi ako o našom kartelovom bratovi.
 Joseph Alois Ratzinger sa stal počas svojho študentského a cirkevného života sa stal členom viacerých spolkov. Vo zväze KV (Kartellverband der katholischen deutschen Studentenvereine) je starým pánom spolku Lichtenstein-Hohenheim z Freising-Weihenstephanu (dnes už z Erfurtu), ďalej je čestným členom spolkov KStV Isaria z Freisingu a KSTV Alemennia z Mníchova. Vo zväze CV (Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen) je čestným členom spolkov KDStV Alcimonia z Eichstättu, KDStV Rupertie z Regensburgu a smozrejme KAV Capitolina z Ríma.

Okrem toho je Pápež Benedikt XVI. členom spolku KBStV Rheatia z Mníchova, spolku ktorý nie je členom žiadneho zväzu.

Pápež Benedikt XVI., Jozef Kardinal Ratzinger je druhým korporovaným pápežom na Stolci Sv. Petra po pápežovi Piusovi XII. (1876 – 1958).

Milí spolkoví bratia, priatelia, návštevníci, verím, že po pápežovi srdca a veľkom priateľovi Slovenska, máme pápeža viery, na ktorého môžeme byť aj my slovenskí katolícki akademici právom hrdý.

Budem veľmi rád, keď sa raz budeme môcť na pôde spolku porozprávať na tému vzťahov kardinála Jozefa Ratzingera so Slovenskom a katolíckym disentom.

Vivat papa Benedictus PP. XVI

Rasty

(Visited 37 times, 1 visits today)

Stalo sa...

4. 3. 1528

V Ingolstadte bola vytlačená najstaršia zachovaná mapa Uhorska pod názvom 'Tabula Hungariae' alebo 'Lazarova mapa Uhorska'. Lazarus bol od roku 1510 tajomníkom ostrihomského arcibiskupa Tomáša Bakóca. Pochádzal z Trenčianskej stolice. Mapu vypracoval z poverenia prímasa v roku 1513. Nemá jednotnú mierku, približná mierka je 1:1 093 000. Za kvalitný sa pokladá zákres vodných tokov a dobrú úroveň má aj situovanie sídel, ktorých mapa zachytila 289, čo bolo asi 8% všetkých sídel na konci stredoveku. Z toho je 16 kráľovských miest, 95 miest a mestečiek, 92 dedín s kostolom, 58 dedín bez kostola a 1 kláštor - Červený Kláštor

Prihlásenie


Zabudnuté heslo