Hovorca KBS Marián Gavenda na Svoradove

 

Program letného semestra pokračoval vo štvrtok 31.3.2005 zaujímavou debatou s hovorcom Konferencie biskupov Slovenska a šéfredaktorom Katolíckych novín d.p. Mariánom Gavendom.

 

Marián Gavenda sa ukázal ako výborný rozprávač, ktorého počúvať je zážitok. Od mnohokrát provinčne pôsobiacich cirkevných predstaviteľov sa líši širokým rozhľadom, vzdelanosťou a schopnosťou jasne komunikovať problémy doby. Na kňažstvo sa pripravoval v tajnej, „podzemnej“ Cirkvi, niekoľko rokov pôsobil vo Vatikáne v blízkosti pápeža Jána Pavla II. Precestoval celý svet a dôverne pozná problémy, ktoré trápia Cirkev. Po revolúcii pôsobil v kňazskom seminári v Bratislave a aj dnes je výchova nových kňazov jednou z tém, ktorým sa venuje. Nepovažuje za šťastné, že seminár a škola v Bratislave sú v jednej budove, čo spôsobuje oddelenie od vonkajšieho sveta. Podľa neho vraj mnoho mladých kňazov pokazia a rozmaznajú samotní veriaci a tí potom strácajú motiváciu pre výraznejšie pôsobenie v živote spoločnosti. To sa potom prejavuje v nie najlepšom fungovaní farností, čo je jedným z najväčších problémov Cirkvi na Slovensku. Tiež chýba väčšia angažovanosť katolíckych laikov, predovšetkým mužov. Ako odpoveď na časté protikatolícke mediálne útoky netreba zakladať alternatívne médiá, ale cieľavedome evanjelizovať tie existujúce. K tomu by mohla prispieť aj „mediálna výchova“ na školách, ktorá úspešne funguje napríklad na Malte. Iba rozhľadený a informovaný človek vie odolávať proti mnohokrát rafinovane podávanej a ľúbivej kampani, akou sa veľmi často prezentuje predovšetkým najsledovanejšia televízia Markíza a jej politický produkt ANO. Kresťan sa musí vedieť rozhodnúť, na ktorú sa postaví: či na stranu kultúry života alebo kultúry smrti, tak ako to definoval pápež Ján Pavol II. Marián Gavenda uvítal snahu starých svoradovčanov, Spoločenstva Ladislava Hanusa a spolku Istropolitan o oživotvorenie internátu Svoradov v duchu Eugena Filkorna a prisľúbil svoju podporu. A do našej knižnice prispeje ďalšími knihami.

Plepo

(Visited 40 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 1. 1928

Vláda Československej republiky schválila 'Modus vivendi', dohodu medzi ČSR a Svätou stolicou, ktorou sa zakončilo trojročné obdobie napätia medzi Cirkvou a štátom.

20. 1. 1939

Prezident republiky Dr. Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom bol opäť Dr. Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími členmi tretej slovenskej autonómnej vlády boli: minister školstva Jozef Sivák, minister hospodárstva Dr. Mikuláš Pružinský, minister financií Pavol Teplanský, minister dopravy Dr. Ferdinand Durčanský a minister spravodlivosti Dr. Miloš Vančo. V tejto vláde zo šiestich ministrov dvaja (30 %) neboli členmi HSĽS.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo