Literárny večierok

 

Do spolkovej knižnice pomaly pribúdajú knihy. Výrazne jej pomohol starý svoradovčan, pán doktor Sýkora. Zaujímavá je predovšetkým Slovenská vlastiveda, dielo z prvej polovice 40 – tych rokov 20. storočia v troch zväzkoch. Vo štvrtok 3.2.2005 sme však debatovali o knihe, do ktorej prispel brat Edmund. Má názov Politické strany ako organizácie. Príklady zo Slovenska.

 

Jano rozdelil politické strany v Európe na elitné, masové, catch all (50 roky) a kartelové (od 70 tych rokov). Kniha skúma organizačný charakter slovenských strán od roku 1990, ich programové dokumenty a jednotlivé dôležité udalosti. Sleduje, ako sa správajú vo verejnej funkcii, svojich centrálach a ako sa do ich práce zapája členstvo, aj to, v akom vzťahu je k sebe vedenie, stredné kádre a radový člen. Keďže Jano písal v knihe o KDH, venovali sme mu najväčšiu pozornosť. Po stredne úspešných voľbách v roku 1990 (cca 18%) vedenie nezvládlo národný emancipačný proces a po neúspešnej zmluve z Mílov v roku 1992 sa KDH rozdelilo. Neprijatie tejto dohody sa ukázalo ako šťastný krok, čo potvrdzuje relatívne úspešné fungovanie dvoch samostatných štátov. Od roku 1990 sa KDH nepodarilo prekročiť 10%, výnimkou boli voľby 1998 a značka SDK. V roku 2000 prišlo k ďalšiemu oslabeniu strany odchodom M. Dzurindu. Edmund ocenil postoj KDH voči euroústave, ktorú charakterizoval ako ľavičiarsku a priblížil jej možné riziká. V príjemnej atmosfére, v ktorej ešte stále rezonoval príhovor Georgea W. Busha na Hviezdoslavovom, to bol vydarený literárny večierok.

Plepo

(Visited 19 times, 1 visits today)

Stalo sa...

4. 3. 1528

V Ingolstadte bola vytlačená najstaršia zachovaná mapa Uhorska pod názvom 'Tabula Hungariae' alebo 'Lazarova mapa Uhorska'. Lazarus bol od roku 1510 tajomníkom ostrihomského arcibiskupa Tomáša Bakóca. Pochádzal z Trenčianskej stolice. Mapu vypracoval z poverenia prímasa v roku 1513. Nemá jednotnú mierku, približná mierka je 1:1 093 000. Za kvalitný sa pokladá zákres vodných tokov a dobrú úroveň má aj situovanie sídel, ktorých mapa zachytila 289, čo bolo asi 8% všetkých sídel na konci stredoveku. Z toho je 16 kráľovských miest, 95 miest a mestečiek, 92 dedín s kostolom, 58 dedín bez kostola a 1 kláštor - Červený Kláštor

Prihlásenie


Zabudnuté heslo