Prvý Konvent filistrov

V utorok 20. apríla sa v priestoroch našej novovznikajúcej búdy stretol historicky prvý Konvent filistrov. Otvoril a viedol ho filistersenior Feri.
 

Účasť na Konvente bola vynikajúca, vidieť, že starí páni majú záujem o budúcu existenciu Istropolitanu. Po dlhom čase sme sa mohli dokonca stretnúť aj s vdp. Jozefom Valábkom, ktorý už niekoľko rokov pôsobí ako kňaz – misionár v Rusku, v súčasnosti neďaleko Čierneho mora.

PhX Feri v úvode povedal pár myšlienok o uplynulej desaťročnici spolku a zasadil sa za to, aby filistri na začiatku ďalšej dekády výraznejšie prehovárali k dianiu v Istropolitane. Počas zaujímavej a podnetnej debaty sa dohodli na najbližších krokoch nášho spolkového života. Prioritou sa stalo dobudovanie búdy na Svoradove, ktorú pre nás vybavil ex – senior Mikuláš, za čo mu bolo vyslovené poďakovanie. Filistri sa dohodli na pravidelnom stretávaní sa na obedoch na Svoradove a to každý prvý utorok v párnom mesiaci. Najbližšie stretnutie teda bude 1. júna o 11:00. Zápis zo stretnutia písal senior Goméz, ak ho dodá, bude prístupný v chránenej zóne.

Po Konvente filistrov viacerí prítomní burši skonštatovali, že toto stretnutie dalo spolku novú energiu. Načrtli sa smelé dlhodobé plány. Treba veriť, že nás entuziazmus neopustí a hlavné ciele dotiahneme do konca, ktorý bude prospešný nielen pre Istropolitan, ale aj pre spoločnosť.

Plepo ML

(Visited 18 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 1. 1928

Vláda Československej republiky schválila 'Modus vivendi', dohodu medzi ČSR a Svätou stolicou, ktorou sa zakončilo trojročné obdobie napätia medzi Cirkvou a štátom.

20. 1. 1939

Prezident republiky Dr. Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom bol opäť Dr. Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími členmi tretej slovenskej autonómnej vlády boli: minister školstva Jozef Sivák, minister hospodárstva Dr. Mikuláš Pružinský, minister financií Pavol Teplanský, minister dopravy Dr. Ferdinand Durčanský a minister spravodlivosti Dr. Miloš Vančo. V tejto vláde zo šiestich ministrov dvaja (30 %) neboli členmi HSĽS.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo