Prvý Konvent filistrov

V utorok 20. apríla sa v priestoroch našej novovznikajúcej búdy stretol historicky prvý Konvent filistrov. Otvoril a viedol ho filistersenior Feri.
 

Účasť na Konvente bola vynikajúca, vidieť, že starí páni majú záujem o budúcu existenciu Istropolitanu. Po dlhom čase sme sa mohli dokonca stretnúť aj s vdp. Jozefom Valábkom, ktorý už niekoľko rokov pôsobí ako kňaz – misionár v Rusku, v súčasnosti neďaleko Čierneho mora.

PhX Feri v úvode povedal pár myšlienok o uplynulej desaťročnici spolku a zasadil sa za to, aby filistri na začiatku ďalšej dekády výraznejšie prehovárali k dianiu v Istropolitane. Počas zaujímavej a podnetnej debaty sa dohodli na najbližších krokoch nášho spolkového života. Prioritou sa stalo dobudovanie búdy na Svoradove, ktorú pre nás vybavil ex – senior Mikuláš, za čo mu bolo vyslovené poďakovanie. Filistri sa dohodli na pravidelnom stretávaní sa na obedoch na Svoradove a to každý prvý utorok v párnom mesiaci. Najbližšie stretnutie teda bude 1. júna o 11:00. Zápis zo stretnutia písal senior Goméz, ak ho dodá, bude prístupný v chránenej zóne.

Po Konvente filistrov viacerí prítomní burši skonštatovali, že toto stretnutie dalo spolku novú energiu. Načrtli sa smelé dlhodobé plány. Treba veriť, že nás entuziazmus neopustí a hlavné ciele dotiahneme do konca, ktorý bude prospešný nielen pre Istropolitan, ale aj pre spoločnosť.

Plepo ML

(Visited 18 times, 1 visits today)