Stretnutie v Hohenau

6.3. 2004 sa v Hohenau uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa naši rakúski susedia oboznamovali so Slovenskom ako pristupujúcou krajinou do EÚ. Organizovali ho naši priatelia z KÖStV Nordmark Hohenau a ÖVP Hohenau. Slovenskú stranu a náš spolok Istropolitan reprezentovali Peter Šoltés, Rasty a Hannes. Prinášame postrehy nášho hlavného historika Petra.
 

Celé stretnutie sa začalo obedom s filistrami spolku, počas ktorého Hannes informoval rakúsku stranu o nových investičných prílivoch na Slovensku, o priemyselnom parku pri BA, možnostiach spolupráce v oblasti dopravy a pod. Potom sme sa presunuli do miestnej fary, starej, no príjemne zrekonštruovanej budovy, ktorá okrem ubytovania pre kňaza je aj „vývarovňou“ pre starých ľudí a spoločenskou miestnosťou, kde boli aj prednášky. Na tej našej bolo okolo 50 ľudí, asi 20 spolkových bratov, zvyšok domáci. Najprv vystúpil Hannes. Hovoril o význame 1. mája 2004 pre rozvoj Slovensko-rakúskej spolupráce, o najnovších úspechoch slov. vlády, o fungovaní samosprávy a problémoch, s ktorými bojuje. Odpovedal na viaceré otázky, od jeho názoru na Benešove dekréty až po aktivity vlády na podporu vzdelania.

Ja som mal prednášku na tému Národnostné a etnické menšiny na Slovensku (krátky historický exkurz). Najprv som priblížil aktuálne zastúpenie menšín na Slovensku a porovnal ju s ostatnými krajinami V4. Vysvetlil som okolnosti stanovenia slovenských hraníc a vzniku 1. ČSR. Potom som krátko priblížil historický vývoj maďarskej, rómskej, nemeckej, rusínskej a ukrajinskej menšiny. Otázky z publika sa zväčša týkali aktuálnych problémov s Rómami na východe Slovenska. Taktiež sa zaujímali o kroky vlády na zlepšenie ich nízkej životnej úrovne, o použití EU fondov a možnostiach samosprávy pri riešení problému.

Toľko moje impresie.

Peter Šoltés

(Visited 15 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 1. 1928

Vláda Československej republiky schválila 'Modus vivendi', dohodu medzi ČSR a Svätou stolicou, ktorou sa zakončilo trojročné obdobie napätia medzi Cirkvou a štátom.

20. 1. 1939

Prezident republiky Dr. Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom bol opäť Dr. Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími členmi tretej slovenskej autonómnej vlády boli: minister školstva Jozef Sivák, minister hospodárstva Dr. Mikuláš Pružinský, minister financií Pavol Teplanský, minister dopravy Dr. Ferdinand Durčanský a minister spravodlivosti Dr. Miloš Vančo. V tejto vláde zo šiestich ministrov dvaja (30 %) neboli členmi HSĽS.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo