Stretnutie v Hohenau

6.3. 2004 sa v Hohenau uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa naši rakúski susedia oboznamovali so Slovenskom ako pristupujúcou krajinou do EÚ. Organizovali ho naši priatelia z KÖStV Nordmark Hohenau a ÖVP Hohenau. Slovenskú stranu a náš spolok Istropolitan reprezentovali Peter Šoltés, Rasty a Hannes. Prinášame postrehy nášho hlavného historika Petra.
 

Celé stretnutie sa začalo obedom s filistrami spolku, počas ktorého Hannes informoval rakúsku stranu o nových investičných prílivoch na Slovensku, o priemyselnom parku pri BA, možnostiach spolupráce v oblasti dopravy a pod. Potom sme sa presunuli do miestnej fary, starej, no príjemne zrekonštruovanej budovy, ktorá okrem ubytovania pre kňaza je aj „vývarovňou“ pre starých ľudí a spoločenskou miestnosťou, kde boli aj prednášky. Na tej našej bolo okolo 50 ľudí, asi 20 spolkových bratov, zvyšok domáci. Najprv vystúpil Hannes. Hovoril o význame 1. mája 2004 pre rozvoj Slovensko-rakúskej spolupráce, o najnovších úspechoch slov. vlády, o fungovaní samosprávy a problémoch, s ktorými bojuje. Odpovedal na viaceré otázky, od jeho názoru na Benešove dekréty až po aktivity vlády na podporu vzdelania.

Ja som mal prednášku na tému Národnostné a etnické menšiny na Slovensku (krátky historický exkurz). Najprv som priblížil aktuálne zastúpenie menšín na Slovensku a porovnal ju s ostatnými krajinami V4. Vysvetlil som okolnosti stanovenia slovenských hraníc a vzniku 1. ČSR. Potom som krátko priblížil historický vývoj maďarskej, rómskej, nemeckej, rusínskej a ukrajinskej menšiny. Otázky z publika sa zväčša týkali aktuálnych problémov s Rómami na východe Slovenska. Taktiež sa zaujímali o kroky vlády na zlepšenie ich nízkej životnej úrovne, o použití EU fondov a možnostiach samosprávy pri riešení problému.

Toľko moje impresie.

Peter Šoltés

(Visited 15 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 6. 1949

Pápež Pius XII. osobitným dekrétom vyhlásil tzv. 'Katolícku akciu' v Československu za schizmatické hnutie, ktoré si bezprávne prisvojilo názov 'katolícka'. Jej iniciátorov a všetkých kňazov i laikov, ktorí do nej vedome a dobrovoľne vstúpili, vyhlásil za odpadlíkov, postihnutých najťažším cirkevným trestom exkomunikácie (vyobcovaním z Cirkvi), od ktorej ich môže oslobodiť iba Apoštolská stolica. Komunistická vláda nasadila do všetkých biskupských úradov tzv. 'štátnych zmocnencov', ktorí kontrolovali deň i noc všetky pohyby, kontakty a činy biskupov a ich najbližších spolupracovníkov.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo