Náboženský a etnický vývin na východnom Slovensku za posledných 200 rokov

14. 11. 2002 – Medená 10
Vo štvrtok 14.11.2002 sa na Medenej uskutočnila prednáška brata Mgr. Petra Šoltésa, PhD. na tému Náboženský a etnický vývin na východnom Slovensku za posledných 200 rokov.
Tejto otázke sa Peter venoval vo svojej dizertačnej práci. Na mušku si zobral predovšetkým oblasť bývalej Zemplínskej župy. Etnické zlozenie Zemplínčanov bolo a aj je veľmi rôznorodé. Sever obývali Rusnáci, stred Slováci – východniari, juh Maďari a bola tu dokonca aj česká dedina. Religiózne boli a sú Rusíni gréckokatolíci, Slováci rímskokatolíci, (pár slovenských dedín je kalvínskych, čo je na Slovensku rarita), Maďari katolíci a kalvíni. Pravoslávni na východe neboli, až po vzniku ČSR a predovšetkým po roku 1948, keď komunisti Gréckokatolícku cirkev zakázali. Peter nás oboznámil aj o pohyboch obyvateľstva v rámci župy pod tlakom vojen či kvôli odchodu Turkov z Uhorska. Po prednáške sa rozprúdila zaujímavá diskusia. Myslím, že touto historickou rozpravou sme v Spolku po čase začali napĺňať aj jeden z našich štyroch základných princípov – a to princíp scientia.

Plepo

(Visited 17 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 1. 1928

Vláda Československej republiky schválila 'Modus vivendi', dohodu medzi ČSR a Svätou stolicou, ktorou sa zakončilo trojročné obdobie napätia medzi Cirkvou a štátom.

20. 1. 1939

Prezident republiky Dr. Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom bol opäť Dr. Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími členmi tretej slovenskej autonómnej vlády boli: minister školstva Jozef Sivák, minister hospodárstva Dr. Mikuláš Pružinský, minister financií Pavol Teplanský, minister dopravy Dr. Ferdinand Durčanský a minister spravodlivosti Dr. Miloš Vančo. V tejto vláde zo šiestich ministrov dvaja (30 %) neboli členmi HSĽS.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo