Náboženský a etnický vývin na východnom Slovensku za posledných 200 rokov

14. 11. 2002 – Medená 10
Vo štvrtok 14.11.2002 sa na Medenej uskutočnila prednáška brata Mgr. Petra Šoltésa, PhD. na tému Náboženský a etnický vývin na východnom Slovensku za posledných 200 rokov.
Tejto otázke sa Peter venoval vo svojej dizertačnej práci. Na mušku si zobral predovšetkým oblasť bývalej Zemplínskej župy. Etnické zlozenie Zemplínčanov bolo a aj je veľmi rôznorodé. Sever obývali Rusnáci, stred Slováci – východniari, juh Maďari a bola tu dokonca aj česká dedina. Religiózne boli a sú Rusíni gréckokatolíci, Slováci rímskokatolíci, (pár slovenských dedín je kalvínskych, čo je na Slovensku rarita), Maďari katolíci a kalvíni. Pravoslávni na východe neboli, až po vzniku ČSR a predovšetkým po roku 1948, keď komunisti Gréckokatolícku cirkev zakázali. Peter nás oboznámil aj o pohyboch obyvateľstva v rámci župy pod tlakom vojen či kvôli odchodu Turkov z Uhorska. Po prednáške sa rozprúdila zaujímavá diskusia. Myslím, že touto historickou rozpravou sme v Spolku po čase začali napĺňať aj jeden z našich štyroch základných princípov – a to princíp scientia.

Plepo

(Visited 17 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 6. 1949

Pápež Pius XII. osobitným dekrétom vyhlásil tzv. 'Katolícku akciu' v Československu za schizmatické hnutie, ktoré si bezprávne prisvojilo názov 'katolícka'. Jej iniciátorov a všetkých kňazov i laikov, ktorí do nej vedome a dobrovoľne vstúpili, vyhlásil za odpadlíkov, postihnutých najťažším cirkevným trestom exkomunikácie (vyobcovaním z Cirkvi), od ktorej ich môže oslobodiť iba Apoštolská stolica. Komunistická vláda nasadila do všetkých biskupských úradov tzv. 'štátnych zmocnencov', ktorí kontrolovali deň i noc všetky pohyby, kontakty a činy biskupov a ich najbližších spolupracovníkov.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo