Mladí slovenskí katolícki akademici oslavujú 10. výročie založenia

 

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN dnes oslavuje slávnostným kommersom desiate výročie svojho založenia. Slávnosť sa začne svätou omšou o 17:30 v kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci za účasti významných predstaviteľov slovenského a rakúskeho politického a spoločenského života. Zhromaždenie podporil i Ján Sokol, arcibiskup a metropolita Slovenska.

 

Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN, ktorý združuje študentov a akademikov katolíckej viery a je jediným svojho druhu na Slovensku, bol oficiálne založený 15. októbra 1993 v Bratislave. Na slávnostnom akte sa zúčastnil predseda kuratória Európskeho kartelového zväzu a vtedajší minister zahraničných vecí Rakúskej republiky Dr. Alois Mock. 

Základnými princípmi, ktorými sa členovia spolku riadia, sú RELIGIO, PATRIA, SCIENTIA a AMICITIA. Princíp RELIGIO znamená žiť podľa katolíckej viery v spoločnosti. Obsahom princípu PATRIA je služba nášmu Slovensku v jednotnej Európe. SCIENTIA je princíp, ktorý vyjadruje vzdelávanie členov spolku. A napokon AMICITIA znamená priateľstvo na kresťanskom základe. Členmi spolku ISTROPOLITAN sú študenti rôznych odborov bratislavských univerzít, alebo akademici pracujúci v rôznych významných sférach našej spoločnosti. 

Názov spolku znamená v preklade z gréčtiny „Mesto na Dunaji“ a toto meno niesla v názve aj prvá univerzita na území Slovenska – slávna ACADEMIA ISTROPOLITANA. Svojou podstatou spolok nadväzuje na odkaz tejto stredovekej univerzity a vychádza z tradícií slovenského študentstva druhej polovice 19. storočia. Svojou činnosťou nadväzuje i na činnosť spolkov Ústredia slovenského katolíckeho študentstva prvej polovice 20. storočia. Zakladajúci členovia S.k.a.s. ISTROPOLITAN postavili základnú orientáciu na princípoch katolíckych študentských kartelových zväzov v západnej Európe. 

Goméz
Senior S.k.a.s ISTROPOLITAN

(Visited 15 times, 1 visits today)

Stalo sa...

6. 3. 1735

S podporou cisára Karola VI vyšiel vo Viedni 1. zväzok monumentálneho diela Mateja Bela z Očovej - 'Notitia Hungariae novae historico - geographica'. Notície boli kocipované podľa jednotlivých stolíc a členili sa na všeobecnú a špeciálnu časť. Vo všeobecnej boli prírodovedné, zemepisné, politické a administratívne údaje, v špeciálnej bola mapa každej stolice, ktorú vypracoval výnimočný slovenský kartograf Samuel Mikovíni. V rokoch 1735 - 1742 vyšli štyri zväzky, predovšetkým z územia Slovenska. Ostatné ostali v rukopise a neskôr (1770) sa pri plavbe po Dunaji pri prevrátení člna takmer utopili a ostali vážne poškodené.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo