Hustopeče 2003 – „…a kerá nemá frajíra…“

3. október 2003 – Hustopeče – U Kuklů
Rok s rokom sa zišiel a spolkoví bratia, v zložení Rasty, Nikefor, Paťo, Martin a Jano sa opätovne vybrali na stretnutie s českými kartelovými bratmi zo spolku Pragensis. Ako pred rokom, tak aj teraz miestom stretnutia bolo malebné juhomoravské mestečko Hustopeče.
 

Pred rokom sa v Hustopečiach stretli iba dva spolky – Istropolitan a Pragensis. Tento rok k nám pribudli aj rakúski karteloví bratia zo spolku Nordmark z Hohenau. Po ubytovaní a organizačných pokynoch sme sa presunuli do útulnej pivničky, kde začala slávnostná pitka. Začali sme zostra – prvý pohár vínka či burčiaku, skvelé predjedlo a koštovka vín. Domáci pán vincúr Jindro bol famózny, jeho vínka ešte famóznejšie. Karteloví bratia si medzi sebou aj zasúťažili. Disciplínou bolo naťahovanie vína do „koštýře“. Niektorí spolkoví i karteloví bratia ukázali, že ich pľúca nie sú orgánom, ktorý funguje na plné obrátky. Niektoré výkony však boli hodné obdivu. Po koštovke sa rozprúdila milá zábava. Poháre vína boli prekladané priateľskými rozhovormi i spevom piesní. Treba neskromne povedať, že my, Istropolitanci, sme v ňom boli najlepší, najmä brat Martin vynikal. Spolu s Pragensisom sme si zaspievali aj bývalú československú hymnu. Spôsobili sme im aj mierny šok, keď sme zanôtili i tretiu strofu našej hymny. Došlo i na spolkové tradície, keď po opustení knajpy, boli Rastymu a Nikeforovi ukoristené dekle, ktoré musel Rasty vykúpiť troma flašami vína. Skvelá zábava skončila niekoľko minút po polnoci. Spolkoví bratia sa ešte na chvíľu vybrali v ústrety hustopečskému nočnému životu… ale skutočne len na chvíľu. 

A teraz tú našu: …a kerá nemá frajíra… 

Nikefor

(Visited 24 times, 1 visits today)

Stalo sa...

15. 5. 1921

Členovia ľavého krídla Židovskej sociálnodemokratickej strany 'Poale Zion' založili 'Židovskú komunistickú stranu v Československej republike'. Bola to prvá komunistická strana v novom československom štáte.

15. 5. 1945

SNR na svojom prvom zasadaní v Bratislave (v tej istej sieni, kde 14. marca 1939 Slovenský snem odhlasoval samostatnosť Slovenského štátu) vydala 'Ohlas Slovenskej národnej rady českému národu', v ktorom slávnostne vyhlásila, že 'túžba po zachovaní spoločnej domoviny národa českého a slovenského Československej republiky žila u oboch našich národov neprestajne' a že v ČSR, ktorá 'sa bude bezvýhradne opierať politicky, hospodársky, vojensky i kultúrne o víťaznú baštu Slovanstva Sovietsky zväz' (...) 'chcú Slováci v budúcnosti a natrvalo upravovať svoje osudy'.

15. 5. 1948

Štátny súd v Bratislave vyniesol rozsudok nad druhou skupinou obžalovaných z 'protištátneho sprisahania' na Slovensku. J. Kempný bol odsúdený na 6 rokov, M. Bugár na 1 rok, P. Čarnogurský na 18 mesiacov, F. Jurčovič na 7 rokov, L. Obtulovič na 8 rokov, J. Staško na 6 rokov a P. Maxoň na 7 rokov väzenia.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo