Deep talky: Rozhovor so Stanislavom Trnovcom

Stalo sa...

16. 1. 1825

Začal vychádzať Bernolákov famózny 'Slowár slovensko - česko - latinsko - nemecko - uhorský' v 6. zväzkoch. Vznikol ešte v 90. - tych rokoch 18. storočia. Rukopis 'Slowára' zachránil a zredigoval Jur Palkovič za pomoci arcibiskupa Alexandra Rudnaya. Mal 5302 strán a obsahoval 31 000 slov. Aj na dnešnú dobu to je fascinujúce dielo veľkého ducha.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo