Je integralizmus v rozpore s Doctrina Catholica ?

Robert T. Miller, profesor práva na Univerzite v Iova napísal text, ktorý sa venuje vzťahu tzv. integralizmu a katolíckej doktríny a zároveň vysvetľuje prečo je integralizmus v rozpore s katolíckou doktrínou. Text zdieľame, pretože môže mnohým ponúknuť odpoveď na ich otázky ohľadom vývoja učenia Cirkvi a pomôcť im lepšie sa zorientovať v sociálnej náuke Cirkvi.

Integralism and Catholic Doctrine

(Visited 1 times, 1 visits today)

Stalo sa...

22. 10. 1922

V Liptovskom Sv. Mikuláši sa konala vysviacka prvých dvoch slovenských biskupov evanjelickej a.v. cirkvi (J. Janoška a S. Zoch).

22. 10. 1944

Anglický ministerský predseda Winston Churchill po svojom stretnutí s J. Stalinom telegrafoval americkému prezidentovi F. D. Rooseveltovi: 'Strýko Jozef (Stalin) chce, aby Poľsko, Česko - Slovensko a Maďarsko tvorili blok nezávislých protinacistických a proruských štátov, z ktorých prvé dva sa možno spoja.' Osud týchto štátov bol teda jasne spečatený.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo