Diskusia s geofyzikom doc. Romanom Paštékom

Docent Roman Paštéka pôsobí ako vedúci Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky na Prírodovedeckej fakulte UK. Túto katedru zakladal jeho otec, takže syn prokračuje v jeho šľapajách, čo nie je v našich končinách celkom bežné. Avšak nájdu sa príklady, kde takáto vedecká kontinuita v rodine funguje, o čom svedč�� viacero nobelistov otec – syn v prírodných vedách. “V remesle je bežn��, ak syn pokračuje v otcovej práci, ba dokonca sa to považuje za potrebné“, vraví sympatický docent. Počas zaujímavého večera nám predstavil oblasti záujmu, ktorým sa vo svojej vedeckej práci venuje.

Roman Paštéka a jeho kolegovia sa prioritne venujú meraniu fyzikálkych polí. Z defektov či nerovnomernosti polí, ktoré vedia merať, sa dajú odvodiť veľmi zaujímavé výsledky. Napríklad pre archeológiu, čo by čakal asi málokto. Krásnym príkladom je Paštékov objav základov veľkej kresťanskej baziliky v Nicei v Turecku. Jej základy boli stáročia stratené hlboko pod zemou. A práve meranie Paštékovho tímu dáva predpoklady pre začiatok budúcich vykopávok. “Je fascinujúce si predstaviť, že v “našej” bazilike sa v r. 325 stretávali cirkevní otcovia pri definovaní nicejsko – carihradského vyznania viery“, vraví docent. No vedci nehľadajú len stratené stavby, ktorých štruktúry nejako narúšajú fyzikálne polia. “Hľadali sme už kadečo, aj stratený zakopaný sud slivovice. Ten sme bohužiaľ nenašli“, smeje sa.

Od archeológie sme sa v diskusii presunuli aj k ďalším témam. Napríklad k pohybom tektonických platní, ktoré “plávajú” na povrchu Zeme. Ich zrážky a podsúvanie sa pod seba spôsobujú zemetrasenia a sopečnú činnos����. Platne sa hýbu rádovo v centimetroch za rok,

takže zemský povrch sa neustále mení. Slovensko leží v priestore, ktorý sa, ak nerátame nedávne zaľadnenia a s tým spojené zmeny reliéfu, vytvoril niekedy v treťohorách. Početné sopky, ktoré tu vtedy boli, dosahovaly výšku aj viac než 3 km. “Dnes však už neregistrujeme žiadny aktívny magmatický krb“, vraví Roman Paštéka. “Posledná akt��vna sopka u nás bol Putikov vŕšok pri Novej Bani, ktorý bol aktívny pred stotisíc rokmi, čo je z geologického pohľadu veľmi nedávno“. Dôsledkom geologického vývoja nášho územia je aj množstvo geotermálnych prameňov, na ktoré je Slovensko bohaté a ktoré sa zatiaľ využívajú iba v malej miere.

Veľmi vydarený, obohacujúci večer so sympatickým, rozhľadeným a veselým človekom, ktorý okrem iného tvrdí, že rodina nie je vo vedeckej práci hendikepom, ba pr��ve naopak. Dosvedčuje to napr. osud génia Leonharda Eulera, ktorého životný príbeh sme si tiež pripomenuli.

Plepo


Komentáre sú uzavreté.

Stalo sa...

27. 2. 1946

Česko - slovenská a maďarská vláda uzavreli dohodu o výmene maďarského obyvateľstva zo Slovenska za slovenské obyvateľstvo z Maďarska. V rámci tejto dohody sa z Maďarska dobrovoľne prihlásilo asi 70 000 osôb, ktoré sa presťahovali na Slovensko (reslovakizácia), kým do Maďarska bolo vysťahovaných asi 90 000 slovenských občanov maďarskej národnosti.

27. 2. 1948

Utvoril sa nový 'Zbor povereníkov' s absolútnou väčšinou komunistov. Za predsedu bol potvrdený Dr. Gustáv Husák, čo dokazuje jeho kolaborantstvo na protidemokratickom februárovom puči komunistov. Ako jedno z prvých opatrení nového režimu bolo zakázanie vydávania väčšiny katolíckych časopisov na Slovensku. Miestni funkcionári začali svojvoľne prenasledovať kňazov, prepadávať kláštory a iné cirkevné inštitúcie.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo

Kategórie