Kniha Vladimíra Palka Levy prichádzajú

Nie je zvykom propagovať na našej stránke knihy jednotlivo. No po prečítaní knihy Vladimíra Palka Levy prichádzajú to treba urobiť. Ide totiž o dielo, ktoré je pre nás, hlásiacich sa ku kresťanstvu a aj kresťanskej demokracii, veľmi dôležité.  Palko sa dlhé roky pohyboval vo vysokej SK politike. Dnes je z nej mimo a asi má dosť času, lebo napísal takmer 500 stranovú knihu.  Jej podtitul znie: Prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii. Táto kniha si skutočne zasluhuje pozornosť. Palko sa v nej ukazuje ako autor, ktorý vie, čo píše, a to, čo píše, sú veci dôležité, priam zásadné. Píše o kresťanskej demokracii, o kresťanskej politike, o kresťanoch v súčasnom svete, o tom, že Európa (a aj Amerika) sa už kresťanskými dajú nazývať len ťažko. Nie je to však kniha porazenecká, Palko vie, že kresťanstvo prežije. No stav nie je dobrý.

Autor do nášho slovníka zavádza nové pojmy. Sú presné: komunistov nazýva Leninovými bratmi, ľavicových liberálov Leninovými bratrancami, pretláčanie „práv“ homosexuálov nazýva homosexualizmom atď. „Na Západe sa dostali k moci Leninovi bratranci„, konštatuje a na množstve príkladov dokazuje Palko. Jeho popis stavu súčasného sveta začína niekde pri Leninovi, ktorý ako prvý začal „budovať komunizmus“, čomu množstvo západných „intelektuálov“  (G.B.Shaw, Picasso…) s nadšením tlieskalo. Čo charakterizuje komunizmus a liberálnu ľavicu v kultúrnej, nie ekonomickej rovine? Je to predovšetkým otázka potratov, ich natiahnutie až do (po) pôrodu dieťaťa, eutanázia (s či bez vedomia starého človeka), homosexualizmus (s či bez možnosti adopcie detí) a podobne. Slovami pápeža Jána Pavla II. ide o podporu „kultúry smrti“. Je smutné, že na tejto strane kultúrneho zápasu stoja aj tzv. kresťanskí demokrati, ktorí si tieto témy, nezlučiteľné s kresťanstvom, osvojujú a aj aktívne podporujú a zavádzajú, viď celé stádo západných strán v EPP, ako napr. rakúski ľudovci, ktorí presadili homozväzky, či CDU milujúce gay parády. Vidíme tu cestu množstva politikov na oboch stranách Atlantiku, ktorí sa síce za kresťanských demokratov sami vyhlasujú, ale ich kroky boli a sú v rozpore s Kristovým učením (E. Kennedy, J. Biden, M. Barroso, J. C. Juncker, H. Van Rompuy…).

Veľkú časť knihy zaberá Palkove hodnotenie slovenskej kresťanskej demokracie. Možno v jednotlivostiach by sa našli veci na polemiku, no ako celok je to jasné a pravdivé. Napríklad kariéra Mikuláša Dzurindu je tu vykreslená trefne (bol by zaujímavý Dzurindov pohľad na knihu). Dzurindovo odmietnutie dôležitej zmluvy o výhrade vo svedomí je len logickým vyústením jeho politiky, kde dal prednosť množstvu Leninových bratov a bratrancov pred kresťanmi. Ani Ivetu Radičovú kniha nepoteší, lebo Palko ju opísal tak, aká v skutočnosti je. Propotratová, prohomo, ľavicová liberálka. Leninova sesternica (samozrejme takto ju konkrétne neoznačil, ale z kontextu to vyplýva). Lenin takýchto nazýval užitočnými idiotmi. Sedí to. Palko sa nevyhol ani kritike do radov Cirkvi – napr. kardinála Korca za jeho laškovanie s Mečiarom a Ficom. Kniha presahuje slovenský priestor. Vyčnieva. Mala by byť povinným čítaním nielen v KDH či iných na kresťanstvo sa odvolávajúcich stranách, ale aj na všetkých tých našich politologických vysokých školách (nebude, tam nie je povinný ani Hayek s Cestou do otroctva, napríklad). Myslím, že v kresťanskej demokracii, aspoň u nás, môžeme hovoriť o čase pred a po Levoch.

Silný zážitok.

Plepo

Stalo sa...

24. 6. 1843

V Jasenovej na Orave sa v rodine evanjelického farára Ctiboha Zocha, Štúrovho spolupracovníka, narodil Ivan Branislav Zoch, slovenský fyzik a polyhistor, národný buditeľ. Po skončení štúdia v r. 1866 bol zvolený za profesora na slovenské gymnázium v Revúcej. Už v prvom roku pobytu bol väznený maďarskými úradmi. V  roku 1869 mu vychádza prvá, priekopnícka slovenská učebnica fyziky pre stredné školy: 'Physika, čili silozpyt pre slovenské gymnásia, reálky a domáco poučenie'. 'Physika' má 178+6 strán a 248 obrázkov, ktoré autor sám nakreslil. V r. 1873 vychádzajú ďalšie Zochove učebnice: 'Krátky návod k vyučovaniu telocviku hlavne pre národnie školy' a 'Počiatky názornej merby'. Kvôli príkoriu zo strany štátu odchádza do Chorvátska, kde prekladá Kukučínov 'Dom v stráni' do chorvátčiny. Najnáročnejším dielom Zocha je 'Enciklopedija hrvatska I. a II.'(vyše 600 strán), vydávaná v Osijeku v rokoch 1885– 1887. Na Svetovej výstave v Paríži v r. 1867 vystavoval svoj prístroj na meranie rýchlosti zvuku v plynoch. Zomrel 27. decembra 1921 v Modre.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo

Kategórie