Stretnutie s našimi maďarskými priateľmi

Debata s eurospeakovým názvom „Maďarsko-slovenský a maďarsko-maďarský dialóg z perspektívy mimovládneho sektora a kultúrnej diplomacie“ sa na našom spolku uskutočnila 17. mája. Pozvanie prijali István Kollai a Csaba Zahorán, riaditeľ a pracovník Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave. V úvode Csaba predstavil Nadáciu Terra Recognita. Nadácia vznikla v roku 2005 ako spolok niekoľkých študentov a doktorandov  histórie, politológie a ekonómie, ktorí sa zaujímali o maďarsko-susedské a maďarsko-maďarské vzťahy. Založil ju István Kollai, ktorý dal dohromady základný team a vypracoval aj „ideologické základy” nadácie a potom jej prvý väčší projekt, nazvaný „Rozštiepená minulosť”. 

Cieľom Nadácie Terra Recognita je „prehlbovanie spolupráce medzi jednotlivými krajinami v stredoeurópskom regióne a propagovanie stredoeurópskeho povedomia v Maďarskej spoločnosti a zlepšovanie vzťahov medzi Maďarskom a susednými krajinami prostredníctvom dialógu s majoritnými societami v týchto krajinách a prostredníctvom šírenia informovanosti“. 

Mottom nadácie je koncept „mimovládnej zahraničnej politiky”. To znamená, že popri oficiálnej diplomacii má svoje miesto vo formovaní zahraničnej politiky, medzištátnych a medzinárodných vzťahov i mimovládny sektor, najmä. podporovaním dialógu, organizovaním spoločných projektov. Táto forma môže mať v danom prípade i väčší dosah a osloviť širšie spektrum ľudí, než aktivita tradičných, oficiálnych štátnych inštitúcií a diplomacie. 

Prvým väčším projektom nadácie bola Rozštiepená minulosť (Meghasadt múlt). Ide o zborník 16 esejí o spoločnej histórií Maďarov a Slovákov. Tieto eseje reflektujú slovenskú historiografiu a slovenské historické vedomie, týkajúce sa Maďarov. Ďalšou akciou bolo publikovanie takzvanej Stredoeurópskej revue na internete. Nadácia spolupracovala aj s maďarským internetovým časopisom zameraným na históriu, Múlt-kor (Časy minulé). V roku 2009 vydali dve ďalšie knihy – netradičných sprievodcov Bratislavou a Budapešťou. Knihy A Capital on the Borderland (Hlavné mesto na pohraničí) a The Hidden Faces of Budapest (Skryté tváre Budapešti). Publikácie neobsahujú klasické trasy a pozoruhodnosti, ktoré sa v sprievodcoch dajú normálne nájsť, ale tie, ktoré obyčajný turista väčšinou nepozná. Teraz pracujú na podobnej publikácii o Košiciach. Posledný dokončený projekt bol ďalší zborník štúdií a séria prednášok v slovenčine nazvanej Neznámy sused. Išlo viac-menej o pokračovanie Rozštiepenej minulosti, ale tentoraz o súčasnom Maďarsku, teda o posledných dvadsiatich rokoch Maďarska. 

István nám predstavil činnosť Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave. Inštitút organizuje koncerty, rôzne druhy kultúrnych podujatí, jazykové kurzy, prevádzkuje knižnicu a najnovšie aj kaviareň, ktorá je otvorená pre širokú verejnosť, aby sa mohla bližšie zoznámiť s činnosťou inštitútu. Zaujímavosťou je, že inštitút patrí organizačnej pod Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti Maďarskej republiky, lebo ministerstvo kultúry tam neexistuje. 

Bol to podnetný večer. 

Nikefor

(Visited 110 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 1. 1928

Vláda Československej republiky schválila 'Modus vivendi', dohodu medzi ČSR a Svätou stolicou, ktorou sa zakončilo trojročné obdobie napätia medzi Cirkvou a štátom.

20. 1. 1939

Prezident republiky Dr. Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom bol opäť Dr. Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími členmi tretej slovenskej autonómnej vlády boli: minister školstva Jozef Sivák, minister hospodárstva Dr. Mikuláš Pružinský, minister financií Pavol Teplanský, minister dopravy Dr. Ferdinand Durčanský a minister spravodlivosti Dr. Miloš Vančo. V tejto vláde zo šiestich ministrov dvaja (30 %) neboli členmi HSĽS.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo