Zomrel generál tajnej Cirkvi Vladimír Jukl

Prvého mája 2012 zomrel Vladimír Jukl (1925), jedna z najvýznamnejších postáv slovenskej katolíckej Cirkvi. V roku 1943 ho na ďalšej životnej ceste výrazne ovplyvnil chorvátsky kňaz Tomislav Kolakovič – Poglajen. Stal sa jeho tajomníkom a spolu prežili krutú zimu 1944-45 na povstaleckom území v horách. Po skončení vojny sa matematik a fyzik (absolvent v r. 1947 v Prahe) Jukl naplno zapojil do organizovania kresťanského života na Slovensku ako člen Kolakovičovej Rodiny. Za túto činnosť ho neľudský komunistický režim odsúdil na 25 rokov väzenia. V krutých basách nakoniec strávil 13 a pol roka. Do väzenia išiel ako 26 ročný, vrátil sa ako 40 ročný. No nezlomili ho.

 Po prepustení sa opäť neohrozene pustil do organizovania života podzemnej Cirkvi. Spolu s ďalšími mužmi (Krčméry, Korec, Mikloško…) bol pri všetkých aktivitách, ktoré postupne rozložili boľševizmus na Slovensku. Organizoval petície, púte (Velehrad 1985…), vydával samizdaty, pripravoval Sviečkovú manifestáciu. Osobne bol v kontakte s Karolom Wojtylom, neskorším pápežom Jánom Pavlom II, ktorý mal prostredníctvom neho podrobné informácie o dianí na Slovensku. 

V roku 1971 ho biskup Korec tajne vysvätil za kňaza, no túto skutočnosť až do Novembra 89 nevedeli ani jeho najbližší. V slobodných pomeroch neskočil na módnu vlnu nacionalizmu, ako sa to prihodilo aj viacerým cirkevným predstaviteľom, ale ostal na pevných pozíciách kresťanského univerzalizmu. 

O svojom živote vydal svedectvo vo viacerých médiách. Spomenúť treba útlu brožúru (napísanú spolu so Silvestrom Krčmérym) “V šľapajach Kolakoviča”, množstvo jeho článkov, zborníky (napr. zborník z konferencie “Moderný evanjelizátor Kolakovič a jeho žiak Neuwirth“, ktorú v r. 2006 spoluorganizoval spolok Istropolitan a na ktorom som mal česť prečítať Juklov príhovor v jeho prítomnosti). Juklovi sa vo svojich textoch často venuje jeho duchovný nasledovník František Mikloško (napr. kniha Desať spravodlivých, viacero textov v Impulze…), takže mozaika jeho života sa dá pomerne dobre vyskladať. Poľský prezident Lech Kaczyński mu v roku 2009 udelil vysoké poľské štátne vyznamenanie. 

Vladimír Jukl, veľká postava stredoeurópskeho katolicizmu, vďaka za všetko! 

Odpočinutie večné daj mu Pane! 

Plepo

2 komentárov na “Zomrel generál tajnej Cirkvi Vladimír Jukl”

  1. [...] od najnovších) Vďaku “generálovi tajnej cirkvi” Vladimírovi Juklovi  na svojej stránke vyjadruje aj Slovenský katolícky akademický spolok [...]

  2. Pekný text o Vladimírovi Juklovi priniesla na tvojej stránke TKKBS: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120501008

    ako aj Jaro Daniška na .týždni: http://www.tyzden.sk/nazivo-doma/vladimir-jukl-r-i-p.html

    Treba upozorniť, že Jukl sa oficálneho uznania od Slovenska nedočkal. A to boli KDHáci a iné “kresťanské” strany ix krát vo vláde!

Pridať komentár

Security Code:

Stalo sa...

30. 9. 1938

Československá vláda sa bez boja podrobila diktátu Mníchovskej dohody. ČSR stratila približne jednu tretinu svojho územia i obyvateľstva. Tým sa začal rozklad československého štátu. Európske veľmoci uznali nárok Nemecka na ČSR ako jeho záujmovú sféru, čím dali kancelárovi Adolfovi Hitlerovi voľnú ruku rozhodovať o jej osude. Mníchovská dohoda postihla Slovensko stratou Petržalky a Devína, ktoré obsadila Nemecká ríša (43 km štvorcových a 15 466 obyvateľov) a dala Maďarsku popud na revindikovanie južných okresov Slovenska.

30. 9. 1944

Nemecké jednotky obsadili Sv. Kríž nad Hronom. V Turci sa zmocnili Sklabinského Podzámku a zo Sklabine odvliekli 144 občanov. V tento deň veliteľ nitrianskej posádky slovenskej armády podplukovník J. Šmigovský vo svojej verejnej prednáške v Nitre otvorene vyhlásil, že nikdy nebol germanofilsky založený, že jeho manželka je Češka a mal vždy dobrý pomer aj k československy orientovaným kolegom. Poznamenal však, že povstaním, ktoré podľa neho vypuklo predčasne, sa nesleduje iba cieľ obnovenia Československej republiky, ale najmä zboľševizovanie celého stredoeurópskeho priestoru. Preto konal ako uvedomelý Slovák a absolútny protivník boľševizmu a teraz pomáha organizovať armádu 'druhej Slovenskej republiky'.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo

Kategórie