Slovensko potrebuje armádu. Debata s Róbertom Ondrejcsákom

Štátny tajomník Ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák predstavil štyri piliere, na ktorých by armáda SK mala stáť. Vraj sa aj podarilo zreálniť armádne dlhodobé plánovanie s ochotou štátu vojakov si platiť. Zaviazali sme sa NATO dávať z rozpočtu na obranu 2% HDP, dávame polovicu. Tanky síce nebudú, no ak budeme vedieť aspoň zabezpečovať rotáciu (3600 mužov), bude fajn, poznajúc bojaschopnosť našich susedov, spojencov z NATO. Róbert Ondrejcsák je nestraník, príjemný zjav, absolvent mimobratislavských škôl (NR, BB), kus líznutý technokratizmom, čo v jeho pozícii nemusí byť úplne na škodu. Minister Galko si ho vybral ako znalca problematiky a on ho politicky prežil, čo je však iná téma.

Ako človek, ktorý roky pôsobil na veľvyslanectve v Budapešti a dôverne pozná situáciu u južných susedov, debata s Róbertom Ondrejcsákom aj cez túto prizmu kadečo naznačila. Jeho exkurz o lietadlových lodiach armád sveta či o zbraňových systémoch (aj našich nevyužiteľných deblokovaných) môže byť návodom na zamyslenie, čo vlastne Slovensko má v oblasti obrany civilizácie, ku ktorej sme sa pádom komunizmu prihlásili, vlastne chcieť.

Zaujímavá debata s fundovaným človekom v deň spomienky na Hejce na nie často diskutované témy.

Plepo

(Visited 235 times, 1 visits today)

Stalo sa...

25. 6. 1932

V Trenčianskych Tepliciach sa v dňoch 25. a 26. 6. 1932 konal Kongres mladej slovenskej generácie. Zúčastnilo sa na ňom asi päťsto osôb z celého spektra politických strán a ideologických zameraní. V intenzívnych debatách o stave Slovenska prejavila väčšina prítomných nespokojnosť s vládnym režimom, dožadovala sa rešpektovania demokratických zásad a etických noriem v politike a jednohlasne vyslovila presvedčenie, že Slováci sú samobytný národ, ktorý má právo na politickú, kultúrnu i hospodársku autonómiu v zmysle federatívneho usporiadania spoločného štátu s českým národom.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo