Slovensko potrebuje armádu. Debata s Róbertom Ondrejcsákom

Štátny tajomník Ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák predstavil štyri piliere, na ktorých by armáda SK mala stáť. Vraj sa aj podarilo zreálniť armádne dlhodobé plánovanie s ochotou štátu vojakov si platiť. Zaviazali sme sa NATO dávať z rozpočtu na obranu 2% HDP, dávame polovicu. Tanky síce nebudú, no ak budeme vedieť aspoň zabezpečovať rotáciu (3600 mužov), bude fajn, poznajúc bojaschopnosť našich susedov, spojencov z NATO. Róbert Ondrejcsák je nestraník, príjemný zjav, absolvent mimobratislavských škôl (NR, BB), kus líznutý technokratizmom, čo v jeho pozícii nemusí byť úplne na škodu. Minister Galko si ho vybral ako znalca problematiky a on ho politicky prežil, čo je však iná téma.

Ako človek, ktorý roky pôsobil na veľvyslanectve v Budapešti a dôverne pozná situáciu u južných susedov, debata s Róbertom Ondrejcsákom aj cez túto prizmu kadečo naznačila. Jeho exkurz o lietadlových lodiach armád sveta či o zbraňových systémoch (aj našich nevyužiteľných deblokovaných) môže byť návodom na zamyslenie, čo vlastne Slovensko má v oblasti obrany civilizácie, ku ktorej sme sa pádom komunizmu prihlásili, vlastne chcieť.

Zaujímavá debata s fundovaným človekom v deň spomienky na Hejce na nie často diskutované témy.

Plepo

(Visited 235 times, 1 visits today)

Stalo sa...

11. 4. 1901

Na porade vedenia SNS pod vedením Svetozára Hurbana Vajanského v Martine sa rozhodlo skoncovať s politikou 'pasívnej rezistencie' a vystúpiť aktívne v blížiacich sa voľbách. Rozhodnutie zúčastniť sa na voľbách vyvolalo v maďarských vládnucich vrstvách ostrú reakciu. Osobitne sa to prejavilo razantnými útokmi v maďarskej tlači.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo