Kresťanská solidarita a morálny hazard v časoch ekonomickej krízy

Odkaz pápežskej encykliky Caritas in Veritate pre súčasnú spoločnosť

Medzinárodná konferencia pod záštitou apoštolského nuncia Svätej Stolice v Slovenskej republike J.E. Maria Giordanu a bratislavského arcibiskupa a metropolitu J.E. Stanislava Zvolenského

Dátum: 24. septembera, 2011 

Miesto: aula Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Kapitulská 19, Bratislava 

Organizátori: Pápežská nadácia Centesimus Annus Pro Pontifice na Slovensku, Stredoeurópska podnikateľská a sociálna iniciatíva CEBSI

Program:

Sobota, 24. septembra 2011

15:00-15:10 Otvorenie a úvodné slovo

o J.E. Mario Giordana, apoštolský nuncius Svätej Stolice v Slovenskej republike

o Massimo Gattamelata, generálny sekretár, pápežská nadácia Centesimus

Annus Pro Pontifice, Vatikán

o Ondrej Sočuvka, CEBSI

15:10-15:30 Konanie spravodlivosti podľa Caritas in Veritate – Benediktov prístup

o otec Robert Sirico, zakladateľ katolíckeho ACTON Institute, USA

15:30-15:50 Ekonomie dobra a zla: Po stopách lidského tázání od Gilgameše po

finanční krizi

o Tomáš Sedláček, hlavný makroekonóm hospodárskych stratégií ČSOB

a popredný český ekonóm, člen Národnej ekonomickej rady vlády, poradného

protikrízového orgánu premiéra Českej republiky

15:50-16:20 Úloha morálnych a etických noriem v ekonomike

o Prof. Luis Okulik, riaditeľ Inštitútu pre náboženské štúdiá (Trieste) – sekretár

výboru pre sociálne veci Rady Európskej biskupskej konferencie, právny

poradca Pápežskej rady pre legislatívne texty

16:20-16:45 Prestávka

16:45-17:10 Myšlienky Caritas in Veritate pre podnikateľský život – prečo na pravde záleží?

o Christof Zellenberg, riaditeľ Deutsche Bank pre oblasť privátneho bankovníctvo

17:10-17:30 Princípy trhovej ekonomiky v encyklike Caritas in Veritate

o Ing. Martin Štochmaľ, ACCA, PhD., člen správnej rady Stredoeurópskej

podnikateľskej a sociálnej iniciatívy (CEBSI), podpredseda predstavenstva

Železničnej spoločnosti Cargo 

17:30-18:00 Panelová diskusia “Kresťanská solidarita a morálny hazard v čase ekonomickej

krízy” vo svetle Pápežskej encykliky Caritas in Veritate

o Moderátor: Peter Schallenberg (riaditeľ Centrály pre štúdium Sociálneho

učenia Katolíckej cirkvi)

o Diskutujúci: Robert Sirico , Luis Okulik, Tomáš Sedláček, Christof Zellenberg,

Martin Štochmaľ 

18:00 Záverečný príhovor

o Mons. Doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD., dekan Rímskokatolíckej Cyrilometodskej

bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

19:00 Večera pre prednášajúcich a pozvaných hostí

(Visited 367 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 1. 1928

Vláda Československej republiky schválila 'Modus vivendi', dohodu medzi ČSR a Svätou stolicou, ktorou sa zakončilo trojročné obdobie napätia medzi Cirkvou a štátom.

20. 1. 1939

Prezident republiky Dr. Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom bol opäť Dr. Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími členmi tretej slovenskej autonómnej vlády boli: minister školstva Jozef Sivák, minister hospodárstva Dr. Mikuláš Pružinský, minister financií Pavol Teplanský, minister dopravy Dr. Ferdinand Durčanský a minister spravodlivosti Dr. Miloš Vančo. V tejto vláde zo šiestich ministrov dvaja (30 %) neboli členmi HSĽS.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo