13. apríl – Deň nespravodlivo stíhaných

13. apríla  (streda)  je Deň nespravodlivo stíhaných (pamätný deň SR). V roku 2010 sme si 13. apríla na viacerých miestach Slovenska pripomenuli 60 rokov od násilnej likvidácie kláštorov. Tohto roku si pripomenieme 60 rokov od súdneho procesu s nevinnými biskupmi našich diecéz. (Bol to najväčší proces svojho druhu nielen na Slovensku, ale v celom sovietskom bloku!). Zároveň v tento deň chceme spolu s Vami modlitbou a prejavom spolupatričnosti vyjadriť našu solidaritu s prenasledovanými, zvlášť s prenasledovanými kresťanmi. Kresťania sú v súčasnosti štatisticky najviac prenasledovanými pre svoju vieru. V spoločnej modlitbe sa zjednotíme 13. apríla 2011 o 20 hod. v mestách a farnostiach na Slovensku i vo svete.

Chceme vás poprosiť o zapojenie sa do tohto podujatia formou rozšírenia tejto informácie medzi svojich členov, sympatizantov a zahraničných partnerov so zámerom povzbudiť ich k účasti na spomienkovej slávnosti, alebo k  zorganizovaniu spomienkovej slávnosti v ich meste ( V týchto dňoch sa budú modliť aj veriaci v Pakistane, kde bol z náboženských dôvodov zavraždený tamojší minister). Podrobné informácie a sprievodný text Vám pošleme po vyplnení formuláru. Vytlačte si ho a navštívte kňaza vo svojej farnosti. Podľa tohto textu sa budeme modliť aj v Bratislave s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Formulár ako aj texty, ktoré vám v prípade vášho záujmu pošleme, sú okrem slovenčiny aj v angličtine, nakoľko je zámerom projektu osloviť kresťanov aj za hranicami nášho štátu. Formulár sa vám otvorí po prekliknutí na:

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGZhdkRqMDg1RVllZ3JnLVN3U2twc3c6MA

Informácie o tom, v ktorých mestách sa spomienkové zhromaždenie bude konať budeme priebežne zverejňovať na stránke www.fki.sk. Záleží na každom z nás, aby sme modlitbou a zorganizovaním daného podujatia vo svojom meste prejavili svoju solidaritu s prenasledovanými. V Bratislave bude akadémia v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod.

Prajeme vám príjemný a požehnaný pracovný týždeň a prosíme o modlitbu, aby všetko naše konanie bolo na väčšiu česť a slávu Božiu. Na tento úmysel sa od 5. apríla modlíme deviatnik.

Ing. Jozef Predáč

koordinátor FKI

www.fki.sk

Obrázok: Pamätník obetiam komunizmu v Žiline od akad. sochára Milana Lukáča, www.zilina-gallery.sk

(Visited 146 times, 1 visits today)

Stalo sa...

19. 1. 1948

V Martine zomrel prozaik, literárny historik a kritik, jazykovedec, publicista, redaktor, doživotný správca Matice slovenskej, univerzitný profesor Jozef Škultéty. Narodil sa 25. novembra 1853 v Potoku. Za národnú a politickú činnosť, v ktorej obhajoval svojbytnosť slovenského národa, bol perzekvovaný. Národné noviny redigoval 38 rokov, Slovenské pohľady 26 rokov. Stručný výber z jeho veľkého diela obsahuje sedem obsiahlych zväzkov. Bol členom viacerých zahraničných vedeckých spoločností.

19. 1. 1949

Prezident Gottwald prijal delegáciu katolíckych biskupov (Matocha, Trochta, Nécsey), ktorí mu predložili desaťbodové memorandum o krivdách voči katolíckej Cirkvi.

19. 1. 1993

Slovenská republika, ktorú hneď po vyhlásení samostatnosti uznalo 91 štátov, bola na odporúčanie Bezpečnostnej rady OSN prijatá do Organizácie spojených národov ako jej 180. členský štát.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo