Zomrel Anton Hlinka SDB, hlas slobodného sveta…

Vo veku 85 rokov zomrel 26. marca 2011 don Anton Hlinka, saleziánsky kňaz, profesor filozofie, teológ, spisovateľ, aktivista, rozhlasový redaktor… Okrem množstva kníh, ktoré po sebe zanechal a z ktorých sa mnohé stali majákom v živote mládeže, ktorá nejakým spôsobom prišla do kontaktu so saleziánmi (spomeňme aspoň skvelé a mnohokrát vydané dielo Viera veľkých vedcov či vynikajúcu knihu mapujúcu boj komunizmu proti viere “rok po roku” Sila slabých, slabosť silných ) nám navždy ostanú v ušiach slová nezabudnuteľného hlasu, ktoré sa nám večer čo večer prihovárali: “Anton Hlinka, Hlas Ameriky, Mníchov”. Tento hlas bol okrem symbolu slobody aj hlasom nádeje, že komunizmus tu nebude naveky..

Odpočinutie večné, daj mu ó Pane…

Hlinka prežil zaujímavý život. Dobrodružný útek z komunistického štátu, štúdiá na Západe, aktivizovanie sa v krajanských organizáciách, bohatá literárna, nakladateľská a prekladateľská činnosť… Pre nás však bola asi najviditeľnejšia (najpočuteľnejšia) jeho redaktorská práca v rozhlasových staniciach slobodného sveta – rádiách Slobodná Európa a Hlas Ameriky. Od neho sme mali informácie o zločinoch, ktoré komunisti páchali na našich národoch, od neho sme vedeli presne, že 25. marca 1988 bude sviečková manifestácia, on nás informoval o biskupovi Korcovi, F. Mikloškovi,  J. Čarnogurskom a “podzemnej” Cirkvi vôbec…

Po Nežnej revolúcii prišiel na Slovensko. Jeho prvé prednáškové turné bolo megaúspešné, napr. v Žiline bola plná športová hala. Tu sa po prvý krát stretal s ľuďmi, ktorým svojim pôsobením v rozhlase nejako pomohol. Doma však málokto býva prorokom. To sa stalo aj Hlinkovi, ktorý prekvapivo “naletel” Mečiarovi a jeho mrzkej gerile, čo sa mu asi právom dá vyčítať. No Alzheimerova choroba ho vyslobodila a snáď aj “vyvinila” z tejto menej sympatickej etapy jeho života a dnes zbavila svetského trápenia úplne…

Odišiel veľký a zaujímavý muž. Vďaka za všetko, don Anton!

Viac o Antonovi Hlinkovi napr. tu:

http://www.saleziani.sk/zomrel-salezian-knaz-anton-hlinka.html

d.p. Lacko Stromček o Antonovi Hlinkovi: http://www.postoy.sk/anton_hlinka_rip

Plepo

Obr.: www.saleziani.sk

2 komentárov na “Zomrel Anton Hlinka SDB, hlas slobodného sveta…”

  1. plepo, zasa si to pekne napisal

  2. Svätá omša s pohrebnými obradmi sa uskutoční v sobotu 2. apríla o 14:00 hod. v Dóme sv. Martina v Bratislave.
    http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110329012

Pridať komentár

Security Code:

Stalo sa...

26. 8. 1943

Spišský biskup a podpredseda Štátnej rady SR mons. Ján Vojtaššák dostal v auguste 1943 nepodpísanú správu o tom, že Židov vysídlených zo Slovenska Nemci neposielajú na práce, ale ich tam postupne vyvražďujú. Správa ním tak otriasla, že sa rozhodol napísať o tom ministrovi vnútra SR A. Machovi. Básnik Valentín Beniak, ktorý bol vtedy šéfom kabinetu MV, na mieste predložil list Machovi. Biskup Vojtaššák ho žiadal, aby urobil všetko, čo je v jeho moci na záchranu ešte žijúcich Židov v nemeckých táboroch, a najmä na Slovensku. Minister Mach si dal hneď zavolať nemeckého vyslanca Ludina, ktorému vec oznámil a povedal mu, že zo Slovenskej republiky nebude viac vyvezený ani jeden Žid, kým sa osobitná slovenská komisia na mieste nepresvedčí, ako Nemecká ríša zachováva medzištátnu dohodu o ľudskom zachádzaní so Židmi, ktorých jej Slovensko dalo k dispozícii ako pracovné sily. Nemci takúto komisiu pripustiť nemohli, čím vlastne iba potvrdili túto hroznú správu. Preto sa napriek opätovným nátlakom Hitlerových agentov Židia zo Slovenska viac nevyvážali. Aj predseda vlády SR prof. V. Tuka odvtedy prijal za svoje toto stanovisko a odrážal nátlaky Nemcov na 'doriešenie židovskej otázky' podmienkou vyslania slovenskej komisie do pracovných táborov. Podľa neskorších (1980) spomienok Alexandra Macha tento list biskupa Vojtaššáka zachránil asi päťdesiattisíc Židov pri živote a pravdepodobne aj jeho (Machov) vlastný život.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo

Kategórie